Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 - Topoľnica