Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018 - Topoľnica