Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 - Topoľnica