Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra - Topoľnica

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

0

V prílohe je pripojený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Topoľnica na 1. polrok 2017.

Plán kontrolnej činnosti bude predmetom najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Topoľnica.

Plán práce HK

Prílohy