Oznámenie o zápise detí do Základnej školy - Topoľnica