Oznámenie o začatí územného konania - Výroba betónovej zmesi - Compaq Elkomix Galanta - Kajal - Topoľnica

Oznámenie o začatí územného konania – Výroba betónovej zmesi – Compaq Elkomix Galanta – Kajal

0

Obec Topoľnica ako dotknutá obec zverejňuje Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania formou verejnej vyhlášky na stavbu: Výroba betónovej zmesi – Compaq Elkomix Galanta – Kajal pre stavebníka: DELTA Stone s.r.o., Čierna Voda.

v Topoľnici, dňa 11.03.2020

Kajal

Prílohy

  • Kajal (410 kB)
    11.03.2020