Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018 - Topoľnica

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018

0

V prílohe je zverejnené Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018.

v Topoľnici, dňa 20.08.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a obvodov