Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav Bihari - Topoľnica

Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Bihari

0

Obec Topoľnica – ohlasovňa pobytu obyvateľov obce Topoľnica v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a Registri obyvateľov SR v z. n. p. oznamuje uloženie doporučenej listovej zásielky pre adresáta: Miroslav Bihari, rok narodenia 1984.

v Topoľnici, dňa 13.12.2019

Oznámenie

Prílohy