Oznámenie o doručovaní delegačných listín pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 - Topoľnica

Oznámenie o doručovaní delegačných listín pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

0

Obec Topoľnica zverejňuje Oznámenie o doručovaní delegačných listín členov do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019.

Odovzdanie delegovania členov a náhradníkov končí 11. februára 2019 o 24:00 hodine.

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka je nasledovná: topolnica@topolnica.sk

v Topoľnici, dňa 28.01.2019

oznámenie

Prílohy