Ochrana úrody pred požiarmi - usmernenie - Topoľnica

Ochrana úrody pred požiarmi – usmernenie

0

Ochrana úrody pred požiarmi
Ochrana úrody pred požiarmi – usmernenie

Vážení obyvatelia,

leto pre poľnohospodárov znamená obdobie žatvy, zber úrody a následne jej uskladnenie. Je tu obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo požiarov. Pri samotných žatevných prácach vznikajú riziká, ktoré sú príčinou požiarov, pričom sú ovplyvnené najmä činnosťou fyzických osôb, a to či už vedomým alebo nevedomým konaním. Požiare vznikajú najmä z neopatrnosti pri fajčení, pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri hre detí so zápalkami a od poškodenej žatevnej techniky.
V prílohe pripájame Usmernenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR – Územnej organizácie Galanta vo veci ochrany úrody pred požiarmi.

Prílohy