Objednávky 2014 - Topoľnica

Objednávky 2014

25/2014 Wolters Kluwer s.r.o. príručka Zákon o obecnom zriadení – komentár 51,90 €
24/2014 FVCC Tlačiareň Rimavská Sobota objednávka poštových poukazov podľa cenníka firmy
23/2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky 780,00 €
22/2014 IOSEC s.r.o. bezpečnostné opatrenia pre IS 596,40 €
21/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 868,00 €
20/2014 SOFT GL, s.r.o. ročná aktualizácia programu pre ŠJ 39,24 €
19/2014 Ing. Miroslav Ďuriš – Trenčiansky vzdelávací servis príručka “Stavebníctvo a ochrana prírody” 10,00 €
18/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 588,00 €
17/2014 Zoltán Berner – SULO, Modra smetné nádoby podľa cenníka firmy
16/2014 Ing. Ľubica Chomčová, Galanta znalecký posudok na parcelu 242 podľa cenníka
15/2014 RVC Nitra Miestna samospráva – základné princípy fungovania II. 85,00 €
14/2014 RVC Nitra Diár samosprávy 2015 66,50 €
13/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 460,00 €
12/2014 VIA, s.r.o. program odpadového hospodárstva 190,00 €
11/2014 ŠEVT, a.s. tlačivá pre MŠ podľa cenníka firmy
10/2014 Concret, s.r.o. projektová dokumentácia podľa cenníka firmy
9/2014 FVCC – Tlačiareň poštové poukazy na účet podľa cenníka firmy
8/2014 Centrum polygrafických služieb MV SR matričné tlačivá podľa cenníka
7/2014 Michal Šesták – ARACHNO predstavenie 16.8.2014 podľa cenníka firmy
6/2014 Ing. Ľuboš Babarík WELL odborné služby pre komoditu Zemný plyn 640,00 €
5/2014 Rudolf Lancz – LAVA propagačná tabuľa podľa cenníka firmy
4/2014 Slovak Telekom, a.s. vytýčenie siete podľa cenníka
3/2014 SPP Distribúcia, a.s. vytýčenie plynovej siete podľa cenníka
2/2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky 1304,00 €
1/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 1184,00 €