Objednávky 2013 - Topoľnica

Objednávky 2013

29/2013 M-SILNICE SK zemné práce 840,00 €
28/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky 764,00 €
27/2013 RVC Prešov Príručka pre obecných a školských kronikárov 9,60 €
26/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky 880,00 €
25/2013 Rudolf Lancz – LAVA informačná tabuľa 71,52 €
24/2013 M-SILNICE SK, s. r. o. objednávka prác 840,00 €
23/2013 ARES spol. s r. o. predplatné časopisu Predškolská výchova 10,80 €
22/2013 Slovenská pošta, a. s. predplatné časopisu Bobík 10,00 €
21/2013 AQUAMONT spol. s r. o. suchý betón podľa cenníka firmy
20/2013 ŠEVT, a. s. tlačivá pre ZŠ podľa cenníka firmy
19/2013 LADCE Betón, s. r. o. dodávka betónu podľa cenníka firmy
18/2013 SOFT – GL s. r. o., Košice ročná aktualizácia programu pre ŠJ 39,32 €
17/2013 DEKaDAR, spol. s r. o. výmena strešnej krytiny na budove ZŠ 10830,65 €
16/2013 EKOM PLUS s. r. o. oprava povrchov MK podľa cenovej ponuky
15/2013 Róbert Borovič ABRIS autobusová zastávka 3540,00 €
14/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. objednávka stravných lístkov 1088,00 €
13/2013 Viktória Hámor s.r.o. lanko do kosačky podľa cenníka firmy
12/2013 Nakladateľstvo FORUM s.r.o. príručka: Evidencia a hlásenia v odpadovom hospodárstve 142,80 €
11/2013 Ing. Miroslav Ďuriš príručka: Mestá a obce ako orgány ochrany prírody 9,50 €
10/2013 Národná geografická informačná s.r.o. kolmá fotografia s katastrálnou mapou 600,00 €
9/2013 Geodetický a kartografický ústav Bratislava vyžiadanie údajov katastra podľa cenníka firmy
8/2013 Ján Pacek sokoliarske predstavenie 200,00 €
7/2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 992,00 €
6/2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 992,00 €
5/2013 Liga proti rakovine SR materiál Deň narcisov 2013 bezplatne
4/2013 Bohuš Šesták – Veľkosklad potraviny pre ŠJ podľa faktúry
3/2013 Peter Moťovský MO-PO potraviny pre ŠJ podľa faktúry
2/2013 Dezider Kálozi potraviny pre ŠJ podľa faktúry
1/2013 Deák spol. s r. o. potraviny pre ŠJ podľa faktúry