Objednávka výtlačkov projektu - K & Z Project s.r.o. - Topoľnica

Objednávka výtlačkov projektu – K & Z Project s.r.o.

0

objednávka zo dňa 16.02.2016 na dodanie 4 výtlačkov (paré) kompletnej projektovej dokumentácie pre projekt: Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie Topoľnica – 2. etapa

dodávateľ: K & Z  Project, s.r.o., Topoľnica 28, 925 92  Topoľnica

celková cena s DPH: podľa cenníka firmy

objednávka KZ Project s.r.o.

Prílohy