Objednávka výmeny rozhlasovej ústredne - Topoľnica

Objednávka výmeny rozhlasovej ústredne

0

objednávka výmeny rozhlasovej ústredne na Obecnom úrade v Topoľnici – City Sound, s.r.o.
dátum objednávky: 07.12.2017
predpokladaná suma za objednávku:1000,00 €

objednávka

Prílohy