Objednávka vlajky SR a štátneho znaku - DLD s.r.o. - Topoľnica