Objednávka smetných nádob na prenájom - FCC Slovensko s.r.o. - Topoľnica