Objednávka smetných nádob - FCC Slovensko s.r.o. - Topoľnica