Objednávka služieb - A.V.I.S. - International Software Distribution Servis s.r.o. - Topoľnica

Objednávka služieb – A.V.I.S. – International Software Distribution Servis s.r.o.

0

Objednávka služieb – sprístupnenie systému IIS MIS a prispôsobenie sytému IIS MIS pre potreby úradu

dátum vystavenia: 22.05.2017

celková cena bez DPH: 100,00 €

objednávka

Prílohy