Objednávka služieb - Miroslav Šimka - LESPRE - Topoľnica

Objednávka služieb – Miroslav Šimka – LESPRE

0

Objednávka služieb – Miroslav Šimka – LESPRE
predmet objednávky:drtenie konárov a haluzí
dátum objednávky:20.06.2019
suma za objednávku:podľa cenníka a rozsahu vykonaných prác

objednávka

Prílohy