Objednávka bezdrôtového rozhlasu - Topoľnica

Objednávka bezdrôtového rozhlasu

0

objednávka číslo spisu 515/2016 na základe cenovej ponuky zo dňa 10.10.2016

objednávka bezdrôtového rozhlasu s digitálnym kódovaním s možnosťou napojenia na zadávacie pracovisko zložiek IZS od firmy EMPRMONT SLOVAKIA s.r.o.

dátum objednania: 11.10.2016

celková cena s DPH: 5.988,00 €

objednavka-rozhlasu

Prílohy