Návrh VZN - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Topoľnica - Topoľnica

Návrh VZN – Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Topoľnica

0

Obec Topoľnica zverejňuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Topoľnica spolu s prílohami, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť !Územného plánu obce Topoľnica – Zmeny a doplnky č. 2.”

Návrh VZN je zverejnený dňom 23.11.208.

v Topoľnici, dňa 23.11.2018

Návrh VZN – Územný plán – Zmeny a doplnky č. 2

Topoľnica ZaD 2 Priloha 1 VZN

Topoľnica ZaD 2 Priloha 2 VZN

Topoľnica ZaD 2 Priloha 3 VZN

Topoľnica ZaD 2 Priloha 4 VZN

Topoľnica ZaD 2 Priloha 5 VZN