Návrh VZN o vylepovaní plagátov - voľby - Topoľnica

Návrh VZN o vylepovaní plagátov – voľby

0

V prílohe je pripojený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Topoľnica o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane.

Zverejnené VZN je možné pripomienkovať po dobu 15 dní od zverejnenia. Návrh VZN – vylepovanie plagátov počas volieb