Návrh VZN - miestny poplatok za odpad - Topoľnica

Návrh VZN – miestny poplatok za odpad

0

Obec Topoľnica zverejňuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Topoľnica č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predmetný Návrh VZN je možné pripomienkovať po dobu 15 dní od jeho zverejnenia.

v Topoľnici, dňa 26.11.2019

NÁVRH VZN – POPLATOK OD ROKU 2020

NÁVRH VZN – POPLATOK OD ROKU 2020 s dôvodovou správou