Návrh rozpočtu obce Topoľnica na roky 2020 - 2022 - Topoľnica

Návrh rozpočtu obce Topoľnica na roky 2020 – 2022

0

Obec Topoľnica zverejňuje Návrh programového rozpočtu na obdobie rokov 2020 – 2022 . Rozpočet je možné pripomienkovať po dobu 15 dní od zverejnenia.

V Topoľnici, dňa 26.11.2019

programový rozpočet 2020_2021_2022

rozpočet 2020_2021_2022

Prílohy