Návrh programového rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021 - Topoľnica

Návrh programového rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021

0

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojený Návrh programového rozpočtu na roky 2019 – 2021. Návrh je možné pripomienkovať po dobu 15 dní odo dňa zverejnenia na Obecnom úrade v Topoľnici písomne alebo ústne do zápisnice.

v Topoľnici, dňa 12.10.2018

Programový rozpočet na roky 2019 2020 2021

Prílohy