Návrh programového rozpočtu na roky 2018-2020 - Topoľnica

Návrh programového rozpočtu na roky 2018-2020

0

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojený Návrh programového rozpočtu na roky 2018-2020. Návrh je možné pripomienkovať po dobu 15 dní odo dňa zverejnenia. Svoje pripomienky môžete uplatniť písomne na adresu Obecného úradu alebo ústne na Obecnom úrade do zápisnice.

v Topoľnici, dňa 29.11.2017

Návrh programového rozpočtu na roky 2018 2019 20120