Návrh priorít Komunitného plánu obce Topoľnica - Topoľnica

Návrh priorít Komunitného plánu obce Topoľnica

0

Obec Topoľnica zverejňuje Návrh priorít Komunitného plánu obce Topoľnica na obdobie rokov 2020 -2025. Priority budú zapracované do Komunitného plánu obce Topoľnica. Priroty je možné pripomienkovať po dobu 15 dní od zverejnenia.

V Topoľnici, dňa 26.11.2019

Návrh priorít Komunitného plánu sociálnych služieb obce Topoľnica