Návrh na Záverečný účet obce Topoľnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 - Topoľnica

Návrh na Záverečný účet obce Topoľnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

0

Obec Topoľnica zverejňuje Návrh na Záverečný účet obce Topoľnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2017. Návrh na Záverečný účet obce Topoľnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 je možné pripomienkovať po dobu 15 dní odo dňa zverejnenia písomne alebo osobne do zápisnice na Obecnom úrade v Topoľnici počas stránkových dní a stránkových hodín.

v Topoľnici, dňa 07.06.2018

Záverečný účet obce Topoľnica za rok 2017 návrh