Mandátna zmluva - TORVO s.r.o. - Topoľnica

Mandátna zmluva – TORVO s.r.o.

0

Mandátna zmluva so spoločnosťou TORVO s.r.o. na predmet zmluvy: zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt: Rekonštrukcia Kultúrneho domu

dátum platnosti zmluvy: 25.01.2017

dátum zverejnenia zmluvy: 15.02.2017

dátum účinnosti zmluvy: 16.02.2017

cena celkom: 1.000,00 €

Mandátna zmluva

 

Prílohy