Mandátna zmluva číslo 7/2016 - Topoľnica

Mandátna zmluva číslo 7/2016

0

Mandátna zmluva číslo 7/2016 – Ladislav Bús, Tomášikovo 221

zmluva na odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania za obdobie 07/2016 – 12/2016

dátum platnosti: 4.7.2016

dátum zverejnenia: 07.07.2016

dátum účinnosti: 08.07.2016

celková suma s DPH: 162,00 € na 1 mesiac

Mandátna zmluva 7-2016 – Ladislav Bús

 

Prílohy