Mandátna zmluva č. 46/2017 - VO - Topoľnica

Mandátna zmluva č. 46/2017 – VO

0

Mandátna zmluva č. 46/2017 – EM – e-dotacie s.r.o., Mostná 13, 949 01  Nitra

predmet zmluvy: komplexná realizácia verejného obstarávania predmetu zákazky: Rekonštrukcia Kultúrneho domu Topoľnica

dátum platnosti: 23.10.2017

dátum zverejnenia: 26.10.2017

dátum účinnosti: 27.10.2017

Mandátna zmluva 46-2017-VO

 

Prílohy