Mandátna zmluva č. 45/2017-VO - Topoľnica

Mandátna zmluva č. 45/2017-VO

0

Mandátna zmluva č. 45/2017 – VO – e-dotacie s.r.o., Mostná 13, 949 01  Nitra

predmet zmluvy: komplexná realizácia verejného obstarávania predmetu zákazky: Modernizácia Kultúrneho domu Topoľnica

dátum platnosti: 23.10.2017

dátum zverejnenia: 26.10.2017

dátum účinnosti: 27.10.2017

Mandátna zmluva 45-2017-VO

Prílohy