Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - Topoľnica

Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

0

Obec Topoľnica v zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 pre obec Topoľnica nasledovne:

topolnica@topolnica.sk 

v Topoľnici, dňa 11.12.2019