Legislatíva - Topoľnica

Legislatíva

Nižšie sú pripojené schválené a platné Všeobecne záväzné nariadenia obce Topoľnica.

VZN 1-2016 – Územný plán

Priloha 1 VZN – územný plán

Priority rozvoja sociálnych služieb – schválené

VZN 1-2019 – MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ OBCE TOPOĽNICA OD ROKU 2020

VZN 2-2019 – POPLATOK OD ROKU 2020   

VZN – DANE OD ROKU 2018

PHSR Topoľnica 2015 – 2022

VZN vylepovanie plagátov počas volieb

VZN 4_2015

Dodatok č 1_2015

Sadzobník poplatkov obce Topoľnica

Prílohy