Legislatíva - Topoľnica

Legislatíva

Nižšie sú pripojené schválené a platné Všeobecne záväzné nariadenia obce Topoľnica.

Územný plán 2011 – Textova cast

 

VZN 1-2016 – Územný plán

Priloha 1 VZN – územný plán

VZN Zmeny a doplnky 2 územného plánu – december 2018

Topoľnica-ZaD-2-december 2018 – Priloha-1-VZN-1

Topoľnica-ZaD-2-december 2018 – Priloha-2-VZN-1

Topoľnica-ZaD-2-december 2018 – Priloha-3-VZN-1

Topoľnica-ZaD-2-december 2018 – Priloha-4-VZN-1

Topoľnica-ZaD-2-december 2018 – Text-cistopis

Topoľnica-ZaD-2-december 2018 – Vykres-1-cistopis

Topoľnica-ZaD-2-december 2018 – Vykres-2A1-podklad

Topoľnica-ZaD-2-december 2019 – Priloha-5-VZN-1

Priority rozvoja sociálnych služieb – schválené

VZN 1-2019 – MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ OBCE TOPOĽNICA OD ROKU 2020

VZN 2-2019 – POPLATOK OD ROKU 2020   

VZN – DANE OD ROKU 2018

PHSR Topoľnica 2015 – 2022

VZN vylepovanie plagátov počas volieb

VZN 4_2015

Dodatok č 1_2015

Sadzobník poplatkov obce Topoľnica

Prílohy