Kúpno - predajná zmluva - Andrej Óvári - Topoľnica

Kúpno – predajná zmluva – Andrej Óvári

0

Kúpno – predajná zmluva – Andrej Óvári – MEZOVA food express
predmet zmluvy: potraviny pre Školskú jedáleň
dátum platnosti zmluvy: 07.01.2020
dátum zverejnenia zmluvy: 08.01.2020
dátum účinnosti zmluvy:09.01.2020

zmluva

Prílohy