Kúpna zmluva - Topoľnica

Kúpna zmluva

0

kúpna zmluva na pozemok p.č. 541/102, LV 972, k. ú. Topoľnica

dátum platnosti: 05.04.2017

dátum zverejnenia: 07.04.2017

dátum účinnosti: 08.04.2017

Kúpna zmluva

Prílohy