Kúpna zmluva - Poľnohospodárske družstvo Hrušov - Topoľnica