Kúpna zmluva - PD Hrušov - Topoľnica

Kúpna zmluva – PD Hrušov

0

Kúpna zmluva – Poľnohospodárske družstvo Hušov
predmet zmluvy: dodávka ovocia a ovocných štiav pre Materskú školu
dátum platnosti zmluvy: 25.03.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 25.03.2019
dátum účinnosti zmluvy:02.09.2019

Kúpna zmluva – MŠ

Prílohy