Kúpna zmluva - PD Hrušov - Topoľnica

Kúpna zmluva – PD Hrušov

0

Kúpna zmluva na dodávku ovocia a ovocných štiav pre Základnú a Materskú školu
dátum platnosti zmluvy: 22.02.2018
dátum zverejnenia zmluvy: 22.02.2018
dátum účinnosti zmluvy:03.09.2018

kúpna zmluva

Prílohy