Kúpna zmluva - parcela "C" 553/20, k. ú. Topoľnica - Topoľnica

Kúpna zmluva – parcela “C” 553/20, k. ú. Topoľnica

0

Kúpna zmluva na pozemok registra “C” parcela číslo 553/20, k. ú. Topoľnica
predmet zmluvy: pozemok parcely registra “C” číslo 553/20
dátum platnosti zmluvy: 20.06.2019
dátum zverejnenia zmluvy: 20.06.2019
dátum účinnosti zmluvy: 21.06.2019

Kúpna zmluva

Prílohy