Komunitný plán obce Topoľnica - Priority rozvoja sociálnych služieb - Topoľnica

Komunitný plán obce Topoľnica – Priority rozvoja sociálnych služieb

0

Obec Topoľnica zverejňuje Komunitný plán obce Topoľnica a Priority rozvoja sociálnych služieb obce Topoľnica, ktoré boli schválené na 10. zasadnutí Obecného zastupiteľsva obce Topoľnica dňa 11.12.2019.

v Topoľnici, dňa 12.12.2019

Priority rozvoja sociálnych služieb – schválené

Komunitný Topoľnica

Prílohy