Individuálna výročná správa za rok 2017 - Topoľnica