HARMONOGRAMY zberu odpadov v roku 2020 - Topoľnica

HARMONOGRAMY zberu odpadov v roku 2020

0

Obec Topoľnica zverejňuje Harmonogramy zberu komunálneho odpadu zo smetných nádob z domácností a triedeného odpadu – plastov v plastových vreciach z domácností na rok 2020.

Zber plastov – rok 2020

Komunálny odpad zo smetných nádob- rok 2020

Prílohy