Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2017 - Topoľnica

Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2017

0

Vážení obyvatelia, v prílohe je pripojený Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2017.

Prípadné zmeny v Harmonograme budú oznámené občanom zverejnením informácie na webovej stránke obce a vyhlásením relácie v miestnom rozhlase.

Harmonogram triedeného odpadu

Osztályozott hulladék gyűjtése

Prílohy