HARMONOGRAM vývozu komunálneho odpadu na rok 2019 - Topoľnica

HARMONOGRAM vývozu komunálneho odpadu na rok 2019

0

Obec Topoľnica zverejňuje harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Topoľnica v roku 2019, v zmysle harmonogramu sa vývoz odpadu bude konať každý párny týždeň v piatok. O prípadných zmenách budeme našich obyvateľov informovať včas.

v Topoľnici, dňa 26.04.2019

HARMONOGRAM zberu komunálneho odpadu v roku 2019