Generálny pardon Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. - Topoľnica

Generálny pardon Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

0

Obec Topoľnica zverejňuje Generálny pardon Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., podľa ktorého v období od 01.04.2018 do 01.07.2018 majú  neoprávnení odberatelia/producenti možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., si počas trvania generálneho pardonu neuplatní fakturáciu za náklady súvisiace s obhliadkou legalizovaného odberného miesta/miesta produkcie v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

GP Oznam SK

GP magyarul V és K

Prílohy