Faktúry 2015 - Topoľnica

Faktúry 2015

383/2015 TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. Košice pracovné zošity pre Základnú školu 11,75 €
382/2015 Slovak Telekom, a. s. Bratislava faktúra za služby mobilnej siete číslo 7509053893 23,82 €
381/2015 EcoLed Solutions a. s. Bratislava služba správy verejného osvetlenia na mesiac október 2015 325,75 €
380/2015 PosNet s.r.o. Galanta materiál a práce – Obecný úrad 184,70 €
379/2015 PosNet s.r.o. Galanta materiál a práce – Obecný úrad 509,90 €
378/2015 Západoslovenská distribučná, a. s. vyúčtovanie pripojovacieho poplatku – faktúra 4600268523 0,00 €
377/2015 Západoslovenská distribučná, a. s. vyúčtovanie pripojovacieho poplatku -faktúra 4600268522 0,00 €
376/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. vyúčtovacia faktúra za pripojovací poplatok – faktúra 4600268521 0,00 €
375/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. vyúčtovanie pripojovacieho poplatku faktúra 4600268520 0,00 €
374/2015 COOP Jednota Galanta, s. d. potraviny pre Školskú jedáleň 80,29 €
373/2015 COOP Jednota Galanta, s. d. potraviny pre Školskú jedáleň 87,83 €
372/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. vyúčtovacia faktúra za pripojovací príplatok do siete 0,00 €
371/2015 MAXNETWORK s.r.o. Veľké Úľany Vybudovanie digitálneho kamerového systému obce Topoľnica 171000,00 €
370/2015 Martinus.sk, s.r.o. učebnice pre Základnú školu 49,62 €
369/2015 Nakladatelství FORUM aktualizácia príručky 76,62 €
368/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odber vody 3. Q 2015 0,00 €
367/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné 3. Q 2015 48,73 €
366/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné 3. Q 2015 6,96 €
365/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odber vody za 3. Q 2015 0,00 €
364/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odber vody za 4. Q 2015 650,71 €
363/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné za 3. Q 2015 41,77 €
362/2015 Mesto Galanta náklady na spoločnú úradovňu za 4. Q 2015 319,50 €
361/2015 Slovenská pošta, a.s. podaj zásielok na pošte Kajal za september 2015 16,35 €
360/2015 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu za september 2015 1672,70 €
359/2015 Agnesa Búsová vykonanie procesu verejného obstarávania Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Topoľnica 950,00 €
358/2015 Obec Topoľnica dodávka smetných nádob pre COOP Jednota, stredisko Topoľnica 40,56 €
357/2015 Obec Topoľnica nákup potravín pre ŠJ 14,33 €
356/2015 Obec Topoľnica odber vody – Ernest Varga 47,96 €
355/2015 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 10/2015 20,06 €
354/2015 COOP Jednota Galanta, s. d. stredisko Topoľnica potraviny pre Školskú jedáleň 79,96 €
353/2015 Bohuš Šesták s.r.o. potraviny pre ŠJ 54,10 €
352/2015 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre ŠJ 39,07 €
351/2015 Deák, spol. s r. o. potraviny pre Šj 44,26 €
350/2015 Miloš Mičáni odborné práce BOZP, PP a PZS – 3. Q 2015 165,00 €
349/2015 RWE Gas slovensko ,s.r.o. záloha na dodávku plynu – 10/2015 943,00 €
348/2015 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej siete 52,12 €
347/2015 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu 9/2015 225,72 €
346/2015 Róbert Pozsonyi zelenina pre ŠJ 48,58 €
345/2015 Peter Jurík – LISA Čierna Voda registrácia a aktualizácia domény, prenájom servera 169,17 €
344/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny – október 2015 17,83 €
343/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny – október 2015 31,32 €
342/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny – október 2015 145,19 €
341/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny október 2015 270,75 €
340/2015 Poľnohospodárske družstvo Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre ZŠ 1,92 €
339/2015 Poľnohospodárske družstvo Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre MŠ 3,52 €
338/2015 PosNet s.r.o. servis PC – Obecný úrad 72,00 €
337/2015 SECURITY – OSH, s.r.o. napojenie na PCO 9/2015 64,80 €
336/2015 ZSE Energia, a.s. vyúčtovacia faktúra za elektrinu -34,50 €
335/2015 Štefan Lánik Gubo – Magic MArion kultúrne podujatie 250,00 €
334/2015 ZSE Energia, a.s. vyúčtovacia faktúra za elektrinu -48,61 €
333/2015 Orange Slovensko a.s. faktúra za mobilný telefón 11,05 €
332/2015 Orange Slovensko a.s. faktúra za mobilný internet 7,99 €
331/2015 Orange Slovensko a.s. faktúra za mobilný telefón 0,00 €
330/2015 Orange Slovensko a.s. faktúra za mobilný telefón 0,00 €
329/2015 Orange Slovensko a.s. faktúra za mobilný telefón 45,00 €
328/2015 Róbert Kleč materiál a oprava kosačky 38,50 €
327/2015 Slovak Telekom, a.s. služby mobilnej siete 23,93 €
326/2015 ALGAIL s.r.o. služby externého manažmentu 1170,00 €
325/2015 COOP Jednota Galanta, s. d. stredisko Topoľnica potraviny pre Školskú jedáleň 38,24 €
324/2015 COOP Jednota Galanta, s. d. stredisko Topoľnica potraviny pre Školskú jedáleň 75,75 €
323/2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. vyúčtovacia faktúra za stravné lístky 26,04 €
322/2015 EcoLed Solutions a.s. elektrická energia pre informačnú tabuľu 30,53 €
321/2015 EcoLed Solutions a.s. služby správy verejného osvetlenia 9/2015 325,75 €
320/2015 MAS Dudváh vypracovanie PHSR 500,00 €
319/2015 RAABE Slovensko s.r.o. aktualizácia príručky pre MŠ 40,90 €
318/2015 NOMILAND, s.r.o. materiál – Materská škola 42,40 €
317/2015 Slovenská pošta, a.s. podaj zásielok za mesiac august 2015 18,50 €
316/2015 Technické služby mesta Galanta zber domového odpadu 8/2015 1167,01 €
315/2015 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu 8/2015 210,28 €
314/2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. zálohová faktúra za stravné lístky 1601,04 €
313/2015 Vydavateľstvo Matice Slovenskej zošity pre ZŠ 12,43 €
312/2015 Ing. Pavol Sebök PAULOS-DLS vypracovanie projektovej dokumentácie 2280,00 €
311/2015 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej siete 51,35 €
310/2015 PosNet s.r.o. antivírový program Eset Smart Security 189,00 €
309/2015 Bohuš Šesták s.r.o. potraviny pre Školskú jedáleň 147,82 €
308/2015 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre Školskú jedáleň 52,61 €
307/2015 Deák, spol. s r. o. potraviny pre Školskú jedáleň 80,69 €
306/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. záloha na dodávku plynu 9/2015 841,00 €
305/2015 Zoltán Berner smetné nádoby 405,60 €
304/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 9/2015 17,83 €
303/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 9/2015 31,32 €
302/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 9/2015 145,19 €
301/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 9/2015 296,67 €
300/2015 Robert Vincze – Robi elektro oprava miestneho rozhlasu 147,90 €
299/2015 Zoltán Matejka Kajal 240 maliarske práce 260,00 €
298/2015 SECURITY-OSH, s.r.o. napojenie na PCO 8/2015 104,40 €
297/2015 Orange Slovensko a.s. mesačná splátka za zariadenie 7,40 €
296/2015 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok za mobilný telefón 0,00 €
295/2015 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok za mobilný telefón 45,06 €
294/2015 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok za mobilný telefón 11,05 €
293/2015 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok za mobilný internet 7,99 €
292/2015 Orange Slovensko a.s. mesačný poplatok za mobilný telefón 0,00 €
291/2015 EcoLed Solutions a.s. služba správy verejného osvetlenia 325,75 €
290/2015 EcoLed Solutions a.s. spotreba elektriny pre informačnú tabuľu 30,53 €
289/2015 SOFT – GL s.r.o. program pre Školskú jedáleň aktualizácia a servis 39,24 €
288/2015 Slovak Telekom, a.s. služby mobilnej siete 23,90 €
287/2015 František Anda AUTOKLAMPIAR materiál a oprava kosačky 182,00 €
286/2015 Slovenská pošta, a.s. podaj zásielok na pošte Kajal za mesiac júl 2015 24,05 €
285/2015 regionPRESS, s.r.o. zverejnenie inzerátu 61,92 €
284/2015 AQUAMONT spol. s r. o. odvoz odpadu 62,40 €
283/2015 Slovanet, a.s. pripojenie na internet august 2015 20,06 €
282/2015 Technické služby mesta Galanta odvoz kontajnera a uloženie odpadu 163,63 €
281/2015 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu 7/2015 1190,05 €
280/2015 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu – júl 2015 198,50 €
279/2015 ŠEVT, a.s. vyúčtovanie zálohovej faktúry za tlačivá pre ZŠ a MŠ 0,00 €
278/2015 RWE Gas Slovensko s.r.o. záloha na dodávku plynu august 2015 826,00 €
277/2015 DOPA-Tour s.r.o. doprava autobusom 216,00 €
276/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny august 2015 17,83 €
275/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny august 2015 31,32 €
274/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny august 2015 145,19 €
273/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny august 2015 296,67 €
272/2015 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej siete 52,14 €
271/2015 SECURITY – OSH s.r.o. napojenie na PCO 7/2015 64,80 €
270/2015 Ladislav Bús odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania za 2. Q 2015 324,00 €
269/2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. vyúčtovacia faktúra za stravné lístky 0,00 €
268/2015 Orange Slovensko, a.s. mesačná splátka za zariadenie 7,40 €
267/2015 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 11,05 €
266/2015 Orange Slovensko, a.s. mobilný internet 7,99 €
265/2015 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 0,00 €
264/2015 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 0,16 €
263/2015 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 47,45 €
262/2015 Slovak Telekom, a.s. služby mobilnej siete 23,58 €
261/2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 498,54 €
260/2015 EcoLed Solutions a.s. spotreba elektrickej energie pre informačnú tabuľu 7/2015 30,53 €
259/2015 EcoLed Solutions a.s. služba správy verejného osvetlenia júl 2015 325,75 €
258/2015 Obec Topoľnica dodávka vody 173,70 €
257/2015 Ing. Marián Péteri audit účtovnej závierky za rok 2014 900,00 €
256/2015 Školská technika s.r.o. notebooky – Obecný úrad 2898,00 €
255/2015 ŠEVT, a. s. zálohová faktúra na tlačivá pre ZŠ a MŠ 34,14 €
254/2015 Dezider Kálozi potraviny pre Školskú jedáleň 8,28 €
253/2015 Slovenská pošta, a.s. podaj zásielok v mesiaci jún 2015 126,40 €
252/2015 Slovanet, a. s. pripojenie na internet júl 2015 20,06 €
251/2015 COOP Jednota Galanta, s.d. stredisko Topoľnica potraviny pre Školskú jedáleň 122,02 €
250/2015 RAABE Slovensko aktualizácia príručky pre MŠ 43,85 €
249/2015 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej siete 52,78 €
248/2015 ZsVS, a.s. vodné a stočné 2. Q 2015 97,48 €
247/2015 ZsVS, a.s. vodné a stočné 2. Q 2015 6,96 €
246/2015 ZsVS, a.s. vodné 2. Q 2015 0,00 €
245/2015 ZsVS, a.s. vodné 2. Q 2015 442,02 €
244/2015 ZsVS, a.s. vodné a stočné 2. Q 2015 32,48 €
243/2015 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu jún 2015 205,81 €
242/2015 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu jún 2015 1164,90 €
241/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. záloha na dodávku plynu – júl 2015 827,00 €
240/2015 Róbert Kleč materiál a oprava kosačky 67,30
239/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny júl 2015 17,83 €
238/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny júl 2015 31,32 €
237/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny júl 2015 145,19 €
236/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny júl 2015 296,67 €
235/2015 COOP Jednota Galanta, s. d. stredisko Topoľnica potraviny pre Školskú jedáleň 116,46 €
234/2015 Miloš Mičáni odborné práce BOZP, PZS a PO 2. Q 2015 165,00 €
233/2015 Nakladatelství FORUM s.r.o. aktualizácia príručky 76,62 €
232/2015 SECURITY – OSH, s.r.o. napojenie na PCO – jún 2015 + výjazd 144,00 €
231/2015 Mesto Galanta náklady na činnosť spoločnej úradovne 3. Q 2015 302,63 €
230/2015 EcoLed Solutions a.s. spotreba elektrickej energie za jún 2015 informačná tabuľa 30,53 €
229/2015 EcoLed Solutions a.s. služby správy verejného osvetlenia jún 2015 325,75 €
228/2015 Slovenská pošta, a.s. preddavok za podaj zásielok na pošte Kajal 300,00 €
227/2015 Orange Slovensko, a.s. mesačná splátka za zariadenie 7,40 €
226/2015 Orange Slovensko, a.s. mesačná faktúra za služby mobilnej siete 11,09 €
225/2015 Orange Slovensko, a.s. mesačná faktúra za volania 0,00 €
224/2015 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný internet 7,99 €
223/2015 Orange Slovensko, a.s. mesačná faktúra za volania 64,49 €
222/2015 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 0,00 €
221/2015 COOP Jednota Galanta, s. d. stredisko Topoľnica potraviny pre Školskú jedáleň 132,23 €
220/2015 Slovak Telekom, a.s. faktúra za služby 24,36 €
219/2015 COOP Jednota Galanta, s.d. stredisko Topoľnica potraviny pre Školskú jedáleň 165,06 €
218/2015 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre Školskú jedáleň 20,61 €
217/2015 Jozef Šmrhola – OLYMP vlajka a reprezentačné predmety 439,48 €
216/2015 Obec Topoľnica odmena skladníkovi materiálu CO 93,60 €
215/2015 Cígler Software, a.s. licencia AVG na 2 roky – vyúčtovacia faktúra 0,00 €
214/2015 Slovenská pošta, a.s. podaj zásielok na pošte Kajal za mesiac máj 2015 48,85 €
213/2015 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 06/2015 20,06 €
212/2015 TONY TONOV s.r.o. hudobno – výchovný program 40,00 €
211/2015 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu máj 2015 229,07 €
210/2015 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu máj 2015 1139,75 €
209/2015 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej siete 56,04 €
208/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. záloha na dodávku plynu – jún 2015 832,00 €
207/2015 Cígler Software, a. s. licencia AVG 57,19 €
206/2015 ZSE Energia, a. s. záloha na elektrinu jún 2015 17,83 €
205/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu jún 2015 31,32 €
204/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu jún 2015 145,19 €
203/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu jún 2015 296,67 €
202/2015 Deák, spol. s r. o. potraviny pre Školskú jedáleň 79,82 €
201/2015 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre Školskú jedáleň 49,18 €
200/2015 SECURITY – OSH, s.r.o. napojenie na PCO máj 2015 104,40 €
199/2015 COOP Jednota Galanta, s. d. stredisko Topoľnica potraviny pre Školskú jedáleň 74,47 €
198/2015 COOP Jednota Galanta, s. d. stredisko Topoľnica potraviny pre Školskú jedáleň 137,41 €
197/2015 František Anda Autoklampiar materiál a oprava kosačky 328,00 €
196/2015 Dezider Kálozi potraviny pre Školskú jedáleň 49,25 €
195/2015 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný internet 7,99 €
194/2015 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 0,00 €
193/2015 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 11,05 €
192/2015 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 0,00 €
191/2015 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 62,80 €
190/2015 Orange Slovensko, a.s. mesačná splátka za zariadenie 7,40 €
189/2015 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina vypracovanie správy pre audítora 60,00 €
188/2015 Bohuš Šesták s.r.o. potraviny pre Školskú jedáleň 67,39 €
187/2015 VÚB, a.s. Bratislava poplatok za vypracovanie správy pre účel auditu 59,76 €
186/2015 EcoLed Solutions a.s. správa verejného osvetlenia 5/2015 325,75 €
185/2015 EcoLed Solutions a. s. spotreba elektriny pre informačnú tabuľu 326,94 €
184/2015 Slovak Telekom, a.s. faktúra za telefón 23,60 €
183/2015 Robert Vincze – Robi elektro oprava miestneho rozhlasu 278,40 €
182/2015 FVCC poštové poukazy pre Školskú jedáleň 74,00 €
181/2015 COOP Jednota Galanta, s.d. stredisko Topoľnica potraviny pre Školskú jedáleň 45,57 €
180/2015 Slovenská pošta, a.s. podaj zásielok na pošte Kajal apríl 2015 26,05 €
179/2015 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 5/2015 20,06 €
178/2015 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu apríl 2015 1714,61 €
177/2015 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu apríl 2015 220,32 €
176/2015 Dezider Kálozi potraviny pre Školskú jedáleň 46,21 €
175/2015 COOP Jednota Galanta, s.d. stredisko Topoľnica potraviny pre Školskú jedáleň 134,31 €
174/2015 COOP Jednota Galanta, s.d. stredisko Topoľnica potraviny pre Školskú jedáleň 12,05 €
173/2015 TFA SLOVAKIA, s.r.o kalibrácia teplomera a vlhkomera pre ŠJ 95,00 €
172/2015 PD Hrušov ovocie pre ZŠ 2,60 €
171/2015 PD Hrušov dodávka ovocia pre MŠ 3,20 €
170/2015 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej siete 51,35 €
169/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. záloha na dodávku plynu 5/2015 847,00 €
168/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 5/2015 17,83 €
167/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 5/2015 31,32 €
166/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 5/2015 145,19 €
165/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 5/2015 296,67 €
164/2015 SECURITY – OSH, s.r.o. napojenie na PCO 4/2015 64,80 €
163/2015 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre Školskú jedáleň 53,90 €
162/2015 Deák, spol. s r. o. potraviny pre Školskú jedáleň 41,33 €
161/2015 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 11,05 €
160/2015 Orange Slovensko, a.s. mobilný internet 7,99 €
159/2015 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 0,00 €
158/2015 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 0,00 €
157/2015 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 45,00 €
156/2015 Orange Slovensko, a.s. mesačná splátka za zariadenie 7,40 €
155/2015 IOSEC, s. r. o. vypracovanie bezpečnostných opatrení pre OOÚ 596,40 €
154/2015 EcoLed Solutions a.s. služba správy verejného osvetlenia za apríl 2015 325,75 €
153/2015 TFA SK, s. r. o. služby – Školská jedáleň 86,00 €
152/2015 Slovak Telekom, a.s. služby mobilnej siete 23,35 €
151/2015 Mgr. Oliver Zuzák právne poradenstvo 972,00 €
150/2015 COOP Jednota Galanta, s.d. stredisko Topoľnica potraviny pre Školskú jedáleň 83,90 €
149/2015 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta potraviny pre Školskú jedáleň 70,44 €
148/2015 COOP Jednota Galanta, s.d. stredisko Topoľnica potraviny pre Školskú jedáleň 80,87 €
147/2015 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre Školskú jedáleň 52,12 €
146/2015 Slovenská pošta, a.s. podaj zásielok na pošte Kajal – marec 2015 37,10 €
145/2015 ZsVS, a.s. odber vody 1. Q 2015 0,00 €
144/2015 ZsVS, a.s. vodné a stočné 1. Q 2015 90,52 €
143/2015 ZsVS, a.s. vodné a stočné 1. Q 2015 324,91 €
142/2015 ZsVS, a.s. odber vody 1. Q 2015 0,00 €
141/2015 ZsVS, a.s. odber vody 1. Q 2015 103,70 €
140/2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. vyúčtovanie zálohovej faktúry za stravné lístky 0,00 €
139/2015 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu za marec 2015 1138,18 €
138/2015 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu za marec 2015 173,34 €
137/2015 Miloš mičáni odborné práce BOZP a PZS – 1. Q 2015 165,00 €
136/2015 COOP Jednota Galanta ,s.d. stredisko Topoľnica potraviny pre Školskú jedáleň 87,11 €
135/2015 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 04/2015 20,06 €
134/2015 Dezider Kálozi potraviny pre ŠJ 25,08 €
133/2015 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej siete 50,99 €
132/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. záloha na dodávku plynu 4/2015 964,00 €
131/2015 Mesto Galanta doplatok na spoločnú úradovňu za 1. Q 2015 60,53 €
130/2015 Mesto Galanta náklady na spoločnú úradovňu – 2. Q 2015 302,61 €
129/2015 STAVOPROJ, s.r.o. projekčné práce – Rekonštrukcia obecných budov a okolia 480,00 €
127/2015 Vydavateľstvo “HELENA” – Mgr. Alena Jaššová predplatné Galantsko – Šalianskeho žurnálu 42,00 €
126/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 04/2015 17,83 €
125/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 04/2015 31,32 €
124/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 04/2015 145,19 €
123/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 04/2015 296,67 €
122/2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. zálohová faktúra za stravné lístky 1329,01 €
121/2015 SECURITY-OSH, s.r.o. napojenie na PCO marec 2015 64,80 €
120/2015 SLOVGRAM Bratislava verejný prenos zvukových záznamov v roku 2015 33,50 €
119/2015 Orange Slovensko, a.s. mesačná splátka za zariadenie 7,40 €
118/2015 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný internet 7,99 €
117/2015 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 0,00 €
116/2015 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 11,11 €
115/2015 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 0,00 €
114/2015 Orange Slovensko, a. s. faktúra za mobilný telefón 46,06 €
113/2015 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre Školskú jedáleň 50,37 €
112/2015 Deák, spol. s r. o. potraviny pre Školskú jedáleň 77,65 €
111/2015 COOP Jednota Galanta, s. d. stredisko Topoľnica potraviny pre Školskú jedáleň 98,08 €
110/2015 COOP Jednota Galanta, s. d. stredisko Topoľnica potraviny pre Školskú jedáleň 44,98 €
109/2015 EcoLed Solutions a.s. správa verejného osvetlenia 325,75 €
108/2015 Slovak Telekom, a.s. služby mobilnej siete 23,65 €
107/2015 PD Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre ZŠ 2,08 €
106/2015 PD Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre MŠ 2,56 €
105/2015 Kristián Zsille WV Pictures vyhotovenie vizitiek 43,68 €
104/2015 Nakladatelství FORUM s.r.o. aktualizácia príručky Evidencia a hlásenia v odpadovom hospodárstve 76,62 €
103/2015 Národná geograficko informačná, s.r.o. ročná aktualizácia dát programu Topolik 120,00 €
102/2015 Ing. Zsolt Marczibál – CONNECT inzerát v časopise MarGo 51,92 €
101/2015 KEO s.r.o. aktualizácia programu WIN 2015/04 13,50 €
100/2015 Slovenská pošta, a.s. podaj zásielok na pošte Kajal za február 2015 15,95 €
99/2015 Poľnohospodárske družstvo Topoľnica so sídlom v Kajali údržba miestnych komunikácií 118,80 €
98/2015 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej siete 52,81 €
97/2015 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 3/2015 20,06 €
96/2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. záloha na dodávku plynu 3/2015 1187,00 €
95/2015 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu 1045,43 €
94/2015 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu 173,13 €
93/2015 Bohuš Šesták s.r.o. potraviny pre Školskú jedáleň 87,24 €
92/2015 Deák, spol. s r. o. potraviny pre Školskú jedáleň 41,50 €
91/2015 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre Školskú jedáleň 65,25 €
90/2015 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre Školskú jedáleň 87,45 €
89/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 3/2015 17,83 €
88/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 3/2015 31,32 €
87/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 3/2015 145,19 €
86/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 3/2015 296,67 €
85/2015 SECURITY – OSH, s.r.o. napojenie na PCO – február 2015 64,80 €
84/2015 Dezider Kálozi potraviny pre Školskú jedáleň 29,09 €
83/2015 RWE Gas Slovensko s.r.o. záloha na dodávku plynu február 2015 1249,00 €
82/2015 PD Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre ZŠ 2,73 €
81/2015 PD Hrušov ovocie a ovocná šťava pre MŠ 3,36 €
80/2015 Orange Slovensko a.s. faktúra za mobilný telefón 0,00 €
79/2015 Orange Slovensko a.s. faktúra za mobilný internet 7,99 €
78/2015 Orange Slovensko a.s. faktúra za mobilný telefón 0,14 €
77/2015 Orange Slovensko a.s. faktúra za mobilný telefón 45,00 €
76/2015 Orange Slovensko a.s. faktúra za mobilný telefón 11,41 €
75/2015 Orange Slovensko a.s. mesačná splátka za zariadenie 7,40 €
74/2015 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre Školskú jedáleň 41,03 €
73/2015 RAABE Slovensko s.r.o. aktualizácia príručky pre MŠ 40,75 €
72/2015 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre Školskú jedáleň 91,90 €
71/2015 SOZA Bratislava licencia na verejné použitie hudobných diel 14,28 €
70/2015 EcoLed Solutions a.s. služba správy verejného osvetlenia 325,75 €
69/2015 TOPSET Solutions s.r.o. zverejňovanie cintorínov na portáli www.cinoriny.sk za rok 2015 19,19 €
68/2015 Mesto Galanta doplatok za činnosť spoločného stavebného úradu za rok 2014 784,48 €
67/2015 TOPSET Solutions s.r.o. aktualizácia programov na rok 2015 528,00 €
66/2015 Slovak Telekom, a.s. služby mobilnej siete 27,86 €
65/2015 Slovenská pošta, a.s. podaj zásielok na pošte za január 2015 9,55 €
64/2015 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu – január 2015 257,08 €
63/2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. vyúčtovanie zálohovej faktúry za stravné lístky 0,00 €
62/2015 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu za január 2015 1024,45 €
61/2015 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej siete 52,73 €
60/2015 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 02/2015 20,06 €
59/2015 VEGA – TAKÁČ, s.r.o. oprava kopírovacieho stroja 225,67 €
58/2015 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre Školskú jedáleň 85,46 €
57/2015 Bohuš Šesták s.r.o. potraviny pre Školskú jedáleň 51,60 €
56/2015 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre Školskú jedáleň 42,37 €
55/2015 Le Cheque Dejeuner s.r.o. zálohová faktúra za stravné lístky 1333,26 €
54/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 2/2015 17,83 €
53/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 2/2015 31,32 €
52/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 2/2015 145,19 €
51/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 2/2015 296,67 €
50/2015 ŠEVT a.s. vyúčtovanie faktúry eTlačivá 0,00 €
49/2015 SECURITY – OSH, s.r.o. napojenie na PCO január 2015 64,80 €
48/2015 KEO s.r.o. aktualizácia 2015/03 13,50 €
47/2015 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. vyúčtovanie predplatného EPI na rok 2015 0,00 €
46/2015 PD Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre ZŠ 2,08 €
45/2015 PD Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre MŠ 2,56 €
44/2015 Orange Slovensko, a.s. mobilný internet 7,99 €
43/2015 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 0,00 €
42/2015 Orange Slovensko,a.s. mobilný telefón 11,60 €
41/2015 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 0,14 €
40/2015 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 45,00 €
39/2015 Orange Slovensko, a.s. mesačná splátka za zariadenie 7,40 €
38/2015 Dezider Kálozi potraviny pre Školskú jedáleň 40,88 €
37/2015 Slovenská pošta, a.s. záloha na poštovné 200,00 €
36/2015 KEO s.r.o.Záhorce aktualizácia 2015/02 13,50 €
35/2015 EcoLed Solutions, a.s. služba správy verejného osvetlenia 325,75 €
34/2015 COOP Jednota Galanta, s. d. potraviny pre Školskú jedáleň 131,91 €
33/2015 COOP Jednota Galanta, s. d. potraviny pre Školskú jedáleň 22,25 €
32/2015 Slovak Telekom, a.s. služby mobilnej siete 26,58 €
31/2015 ŠEVT, a.s. Bratislava zálohová faktúra – licencia eTlačivá 77,00 €
30/2015 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre Školskú jedáleň 52,18 €
29/2015 Deák, spol. s r. o. Veľká Mača potraviny pre Školskú jedáleň 82,70 €
28/2015 RWE Gas Slovensko, s. r. o. Košice vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2014 -2338,61 €
27/2015 ZsVS, a.s. vodné – 4. Q 2014 0,00 €
26/2015 ZsVS, a.s. vodné a stočné – 4. Q 2014 104,44 €
25/2015 ZsVS, a.s. vodné a stočné – 4. Q 2014 0,00 €
24/2015 ZsVS, a.s. vodné – 4. Q 2014 0,00 €
23/2015 ZsVS, a.s. vodné – 4. Q 2014 207,40 €
22/2015 ZsVS, a.s. vodné a stočné – 4. Q 2014 34,81 €
21/2015 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Žilina predplatné EPI Zbierka zákonov na rok 2015 245,45 €
20/2015 FriTom International spol. s r. o. predplatné novín TERRA Hírújság na rok 2015 60,50 €
19/2015 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 01/2015 20,06 €
18/2015 Technické služby mesta Galanta náklady na Tárnok 2014 34,33 €
17/2015 KEO s.r.o. Záhorce aktualizácia KEO 2015/1 13,50 €
15/2015 SAMNET – Informačný systém samosprávy o.z. Tesárske Mlyňany zasielanie informácií o dotáciách a grantoch na rok 2015 32,86 €
16/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu 1/2015 17,83 €
14/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu 1/2015 31,32 €
13/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu 01/2015 145,19 €
12/2015 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu 1/2015 296,67 €
11/2015 Robert Vincze – Robi elektro montáž a demontáž vianočného osvetlenia 194,50 €
10/2015 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu – december 2014 1059,04 €
9/2015 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej siete – školstvo 20,39 €
8/2015 Slovak Telekom, a.s. služby pevnej siete – Obecný úrad 32,34 €
7/2015 SECURITY – OSH, s.r.o. napojenie na PCO – december 2014 104,40 €
6/2015 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie dodávky elektriny za rok 2014 30,64 €
5/2015 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie dodávky elektriny za rok 2014 -207,38 €
4/2015 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie dodávky elektriny za rok 2014 -599,94 €
3/2015 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie dodávky elektriny za rok 2014 -37,41 €
2/2015 COOP Jednota Galanta s.d. potraviny pre ŠJ 102,27 €
1/2015 Imrich Németh maliarske práce 680,40 €