Faktúry 2014 - Topoľnica

Faktúry 2014

470/2014 Mesto Galanta náklady na činnosť spoločnej úradovne 1. Q 2015 242,10 €
469/2014 Orange Slovensko, a.s. mesačná splátka za zariadenie 7,40 €
468/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný internet 7,99 €
467/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 0,00 €
466/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 11,96 €
465/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 0,47 €
464/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 45,00 €
463/2014 Slovenská pošta, a.s. vyúčtovanie predplatného: Vychovávateľ 0,00 €
462/2014 Obec Topoľnica odvoz odpadu K-centrum 126,00 €
461/2014 RIMAX COM s.r.o. Galanta notebook 350,00 €
460/2014 Alexandra Vinczeová – HASKONT kontrola hasiacich prístrojov 81,00 €
459/2014 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu 169,99 €
458/2014 Slovak Telekom, a.s. služby mobilnej siete 23,93 €
457/2014 INSGRAF s.r.o. Šaľa materiál pre MŠ 296,80 €
456/2014 EcoLed Solutions a.s. služby správy verejného osvetlenia 325,75 €
455/2014 TOPSET Solutions s.r.o. aktualizácia programov na rok 2014 21,00 €
454/2014 PD Hrušov ovocie a ovocné štavy – MŠ 5,12 €
453/2014 PD Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre ZŠ 4,16 €
452/2014 Ing. Ľuboš Babarík WELL Bojnice centrálne verejné obstarávanie zemného plynu 128,00 €
451/2014 František Anda AUTOKLAMPIAR Topoľnica 172 materiál a práce – Škoda Fabia 698,00 €
450/2014 Miloš Mičáni odborné práce BOZP a PPO – 4. Q. 2014 165,00 €
449/2014 KOMENSKY, s.r.o. vyúčtovanie zálohovej faktúry predplatné Virtuálna knižnica 0,00 €
448/2014 COOP Jednota Galanta s. d. potraviny pre ŠJ 108,66 €
447/2014 Bohuš Šesták s.r.o. potraviny pre ŠJ 73,01 €
446/2014 Wolters Kluwer s.r.o. príručka Zákon o obecnom zriadení – komentár 55,50 €
445/2014 Prima banka slovensko, a.s. ročné vedenie účtu majiteľa CP 39,96 €
444/2014 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 12/2014 20,06 €
443/2014 Slovak Telekom, a.s. telefón – školstvo 20,39 €
442/2014 Slovak Telekom, a.s. telefón – Obecný úrad 32,66 €
441/2014 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica predplatné Vychovávateľ pre ZŠ 15,00 €
440/2014 Nakladatelsvtí FORUM s.r.o. príručka Evidencia a hlásenia v odpadovom hospodárstve 76,62 €
439/2014 FVCC s.r.o. Rimavská Sobota poštové poukazy pre Školskú jedáleň 73,00 €
438/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. záloha na dodávku zemného plynu -12/2014 1533,00 €
437/2014 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu – 11/2014 1142,89 €
436/2014 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu – 11/2014 182,84 €
435/2014 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre ŠJ 38,33 €
434/2014 Jana Baranová – Densiflora vianočné osvetlenie – Obecný úrad 286,16 €
433/2014 HOBLA H Slovensko s.r.o. materiál pre Materskú školu 164,64 €
432/2014 ZO – RVC Nitra publikácia: Miestna samospráva 85,00 €
431/2014 ZO – RVC Nitra Diár samosprávy 2015 66,50 €
430/2014 SECURITY – OSH, s.r.o. napojenie na PCO 11/2014 64,80 €
429/2014 INPROST s.r.o. Obecné noviny na rok 2015 67,60 €
428/2014 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre ŠJ 76,96 €
427/2014 Deák, spol. s r. o. potraviny pre ŠJ 43,56 €
426/2014 Dezider Kálozi potraviny pre ŠJ 32,50 €
425/2014 Orange Slovensko a.s. mobilný telefón 11,05 €
424/2014 Orange Slovensko a.s. mobilný internet 7,99 €
423/2014 Orange Slovensko a.s. mobilný telefón 0,00 €
422/2014 Orange Slovensko a.s. mobilný telefón 45,00 €
421/2014 Orange Slovensko a.s. mobilný telefón 0,00 €
420/2014 Orange Slovensko, a.s. mesačná splátka za zariadenie 7,40 €
419/2014 PD Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre ZŠ 4,16 €
418/2014 PD Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre MŠ 5,12 €
417/2014 EcoLed Solutions a.s. správa verejného osvetlenia 11/2014 325,75 €
416/2014 Slovak Telekom, a.s. služby mobilnej siete 24,12 €
415/2014 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre ŠJ 89,11 €
414/2014 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre ŠJ 46,27 €
413/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 0,00 €
412/2014 KOMENSKY s.r.o. Virtuálna knižnica pre ZŠ na rok 2015 39,89 €
411/2014 Signo s.r.o. vlajka SR – voľby komunálne 13,00 €
410/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 796,50 €
409/2014 Slovak Telekom, a.s. telefón – školstvo 20,39 €
408/2014 Slovak Telekom, a.s. telefón – Obecný úrad 35,28 €
407/2014 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu 1678,45 €
406/2014 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu 176,69 €
405/2014 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 11/2014 20,06 €
404/2014 Technické služby mesta Galanta odvoz kontajnera 218,69 €
403/2014 Jozef Duba, Malá Mača stavebný dozor 200,00 €
402/2014 META-GAS, spol. s r. o. materiál – Obecný úrad 274,00 €
401/2014 ZSE Energia,a.s. záloha na elektrinu 11/2014 15,00 €
400/2014 ZSE Energia,a.s. záloha na elektrinu 11/2014 34,51 €
399/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu 11/2014 152,59 €
398/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu 11/2014 336,81 €
397/2014 KEO s.r.o. ročná licencia a udržiavací poplatok na rok 2015 168,40 €
396/2014 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre ŠJ 120,71 €
395/2014 Deák, spol. s r. o. potraviny pre ŠJ 54,17 €
394/2014 Bohuš Šesták s.r.o. potraviny pre ŠJ 88,46 €
393/2014 Jozef Šmrhola – OLYMP plaketa, dopravné 51,88 €
392/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. záloha na dodávku plynu 11/2014 1379,00 €
391/2014 ARTECH – STAV spol. s r. o. materiál – Klub seniorov 461,58 €
390/2014 SECURITY – OSH,s.r.o. napojenie na PCO 10/2014 64,80 €
389/2014 PD Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre MŠ 5,12 €
388/2014 PD Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre ZŠ 4,16 €
387/2014 RAABE Slovensko s.r.o. príručka pre MŠ 38,00 €
386/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný internet 7,99 €
385/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 0,00 €
384/2014 Orange Slovensko, a.s. mesačná splátka za zariadenie 7,40 €
383/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 45,73 €
382/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 0,00 €
381/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 11,05 €
380/2014 Dezider Kálozi potraviny pre ŠJ 44,29 €
379/2014 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny na Deň dôchodcov 31,60 €
378/2014 COOP Jednota Galanta s.d. potraviny pre ŠJ 77,97 €
377/2014 COOP Jednota Galanta s.d. potraviny pre ŠJ 58,00 €
376/2014 Dezider Horváth hudobná produkcia 180,00 €
375/2014 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre ŠJ 43,30 €
374/2014 EcoLed Solutions a.s. správa verejného osvetlenia 325,75 €
373/2014 Slovak Telekom, a.s. služby mobilnej siete 23,99 €
372/2014 Róbert Kleč oprava kosačky 170,10 €
371/2014 OZ Divadlo Maska vystúpenie 17.10.2014 250,00 €
370/2014 Vojtech Halász – Nábytok Halász nábytok -OcÚ 107,50 €
369/2014 KEO s.r.o. aktualizácia KEO Win 2014/09 13,50 €
368/2014 ZsVS, a.s. vodné a stočné 41,77 €
367/2014 ZsVS, a.s. vodné a stočné 0,00 €
366/2014 ZsVS, a.s. odber vody 0,00 €
365/2014 ZsVS, a.s. odber vody 141,29 €
364/2014 ZsVS, a.s. vodné a stočné 16,25 €
363/2014 ZsVS, a.s. odber vody 0,00 €
362/2014 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 10/2014 20,06 €
361/2014 AQUAMONT spol. s r. o. Rekonštrukcia časti MK Topoľnica – 2. etapa – úsek A 20515,57 €
360/2014 Slovak Telekom, a.s. telefón – Obecný úrad 10,67 €
359/2014 Slovak Telekom, a.s. telefón – školstvo 20,39 €
358/2014 Peter Jurík – LISA registrácia a aktualizácia domény, prenájom servera 169,17 €
357/2014 ZSE Energia a.s. záloha na elektrinu 10/2014 15,00 €
356/2014 ZSE Energia a.s. záloha na elektrinu 10/2014 34,51 €
355/2014 ZSE Energia a.s. záloha na elektrinu 10/2014 152,59 €
354/2014 ZSE Energia a.s. záloha na elektrinu 10/2014 336,81 €
353/2014 Dezider Kálozi potraviny pre ŠJ 43,45 €
352/2014 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu 9/2014 203,58 €
351/2014 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu 9/2014 1062,72 €
350/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. záloha na dodávku plynu 10/2014 1110,00 €
349/2014 Miloš Mičáni odborné práce BOZP a PPO 3. Q 2014 165,00 €
348/2014 Deák, spol. s r. o. potraviny pre ŠJ 70,36 €
347/2014 Mesto Galanta náklady na spoločnú úradovňu 4. Q. 2014 242,10 €
346/2014 PD Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre ZŠ 5,12 €
345/2014 PD Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre MŠ 4,16 €
345/2014 PD Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre MŠ 4,16 €
344/2014 Security – OSH, s.r.o. napojenie na PCO 9/2014 64,80 €
343/2014 Bohuš Šesták s.r.o. potraviny pre ŠJ 92,92 €
342/2014 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre ŠJ 43,67 €
341/2014 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre ŠJ 91,34 €
340/2014 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre ŠJ 80,84 €
339/2014 Maquita s.r.o. pracovné zošity pre MŠ 5,50 €
338/2014 ARES spol. s r. o. predplatné za časopisy pre MŠ 10,80 €
337/2014 Ing. arch. Róbert Malovec – ROOMART architects doplnenie projektovej dokumentácie k KD 100,00 €
336/2014 RRA Šaľa vypracovanie projektu 999,00 €
335/2014 EcoLed Solutions a.s. správa verejného osvetlenia 325,75 €
334/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 0,00 €
333/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 46,54 €
332/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný internet 7,99 €
331/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 0,00 €
330/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 11,05 €
329/2014 Orange Slovensko, a.s. mesačná splátka za zariadenie 7,40 €
328/2014 Nakladatelství FORUM s.r.o. príručka o odpadovom hospodárstve 76,62 €
327/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. vyúčtovanie za stravné lístky 0,00 €
326/2014 Robert Vincze – Robi elektro oprava miestneho rozhlasu 374,40 €
325/2014 Slovak Telekom, a.s. služby mobilnej siete 25,27 €
324/2014 KEO s.r.o. aktualizácia programu KEO WIN 13,50 €
323/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 885,56 €
322/2014 COOP Jednota Galanta, s. d. potraviny pre ŠJ 121,42 €
321/2014 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre ŠJ 45,43 €
320/2014 Deák, spol. s r. o. potraviny pre ŠJ 81,84 €
319/2014 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu august 2014 245,99 €
318/2014 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu – august 2014 1104,13 €
317/2014 SEGA Audio, s.r.o montáž alarmu 303,12 €
316/2014 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 9/2014 20,06 €
315/2014 Slovak Telekom, a.s. faktúra – OcÚ 44,29 €
314/2014 Slovak Telekom, a.s. telefón – ZŠ a MŠ 20,39 €
313/2014 Ing. Ľuboš Babarík WELL centrálne verejné obstarávanie zemného plynu 320,00 €
312/2014 ŠEVT a.s. tlačivá pre ZŠ a MŠ 0,00 €
311/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 9/2014 15,00 €
310/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 9/2014 34,51 €
309/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 9/2014 152,59 €
308/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 9/2014 336,81 €
307/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. záloha na dodávku plynu 9/2014 991,00 €
306/2014 Bohuš Šesták s.r.o. potraviny pre ŠJ 107,78 €
305/2014 Ing. Richard Škúci – GEODET zameranie cesty p.č. 579 460,00 €
304/2014 Peter Varga – GEODET polohopisné a výškopisné zameranie 570,00 €
303/2014 SOFT GL, s.r.o. ročná aktualizácia programu pre ŠJ 39,24 €
302/2014 SECURITY-OSH, s.r.o. napojenie na PCO august 2014 64,80 €
301/2014 Ing. Ing. arch. Ján Kováč PD Hasičská zbrojnica 250,00 €
300/2014 Ing. Ing. arch. Ján Kováč PD Modernizácia Obecného úradu 450,00 €
299/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 11,69 €
298/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 0,00 €
297/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný internet 7,99 €
296/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 8,16 €
295/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 45,54 €
294/2014 Orange Slovensko, a.s. mesačná splátka za zariadenie 7,40 €
293/2014 Ing. Miroslav Ďuriš – Trenčiansky vzdelávací servis príručka “Stavebníctvo a ochrana prírody” 10,00 €
292/2014 RAABE Slovensko s.r.o. príručka pre MŠ 38,64 €
291/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. vyúčtovacia faktúra za stravné lístky 0,00 €
290/2014 ŠEVT a.s. tlačivá pre ZŠ a MŠ 86,70 €
289/2014 EcoLed Solutions a.s. správa verejného osvetlenia 325,75 €
288/2014 Slovak Telekom, a.s. služby mobilnej siete 24,54 €
287/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 603,54 €
286/2014 Reptile Zoo s.r.o. prednáška Exotické zvieratá 16.08.2014 170,00 €
285/2014 DOPA-Tour s.r.o. doprava autobusom 200,00 €
284/2014 Mgr. Ing. Ľubica Chomčová znalecký posudok na parcelu 242 100,00 €
283/2014 ZSE Energia, a.s. vyúčtovacia faktúra -544,15 €
282/2014 Zoltán Berner, Modra smetné nádoby 405,60 €
281/2014 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu za júl 2014 1065,32 €
280/2014 ZsVS, a.s. odber vody júl 2014 0,00 €
279/2014 ZsVS, a.s. vodné a stočné apríl-júl 2014 221,87 €
278/2014 ZsVS, a.s. vodné a stočné júl 2014 0,00 €
277/2014 ZsVS, a.s. odber vody júl 2014 0,00 €
276/2014 ZsVS, a.s. odber vody júl 2014 91,42 €
275/2014 ZsVS, a.s. vodné a stočné júl 2014 11,32 €
274/2014 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 8/2014 20,06 €
273/2014 Západoslovenská distribučná, a.s. preplombovanie elektromeru 18,84 €
272/2014 Slovak Telekom, a.s. telefón – Obecný úrad 61,38 €
271/2014 Slovak Telekom, a.s. telefón – školstvo – júl 2014 20,39 €
270/2014 MARVOR, s.r.o. oprava verejného osvetlenia 162,00 €
269/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. vyúčtovacia faktúra za stravné lístky 0,00 €
268/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. záloha na dodávku plynu 8/2014 974,00 €
267/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 8/2014 152,59 €
266/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 8/2014 764,50 €
265/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 8/2014 34,51 €
264/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny 8/2014 15,00 €
263/2014 SECURITY-OSH , s.r.o. napojenie na PCO 7/2014 64,80 €
262/2014 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie odberu elektriny -32,54 €
261/2014 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu 219,20 €
260/2014 Prima banka Slovensko, a.s. vypracovanie správy pre audítora 60,00 €
259/2014 EcoLed Solutions a.s. správa verejného osvetlenia 231,18 €
258/2014 Orange Slovensko, a.s. mesačná splátka za zariadenie 7,40 €
257/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 0,00 €
256/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 46,99 €
255/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 11,96 €
254/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný internet 7,99 €
253/2014 VÚB, a. s. vypracovanie správy pre účely auditu 59,76 €
252/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 475,54 €
251/2014 Slovak Telekom, a.s. služby mobilnej siete 23,74 €
250/2014 Obec Topoľnica odber vody – Ernest Varga 192,99 €
249/2014 OPEN DOOR s.r.o. vyúčtovacia faktúra 0,00 €
248/2014 RIMAX COM s.r.o. servisné práce na OcÚ 100,20 €
247/2014 Dezider Kálozi potraviny pre ŠJ 53,06 €
246/2014 Ing. Marián Péteri audit účtovnej závierky za rok 2013 900,00 €
245/2014 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre ŠJ 88,41 €
244/2014 ZsVS, a.s. odber vody 2. Q 2014 0,00 €
243/2014 ZsVS, a.s. vodné a stočné za 1. polrok 2014 0,00 €
242/2014 ZsVS, a.s. odber body 2. Q 2014 0,00 €
241/2014 ZsVS, a.s. odber vody 2. Q 2014 264,10 €
240/2014 ZsVS, a.s. vodné a stočné 2. Q. 2014 38,50 €
239/2014 VIA, s.r.o. vypracovanie POH obce 190,00 €
238/2014 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu jún 197,35 €
237/2014 Technické služby mesta Galanta odvoz domového odpadu jún 2014 1141,32 €
236/2014 Slovak Telekom, a.s. telefón školstvo 20,39 €
235/2014 Slovak Telekom, a.s. telefón Obecný úrad 55,79 €
234/2014 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 7/2014 20,06 €
233/2014 Concret, s.r.o. vypracovanie projektovej dokumentácie 1104,00 €
232/2014 Miloš Mičáni bezpečnostno-technická služba 2. Q 2014 165,00 €
231/2014 ZSE Energia,a.s. záloha na dodávku elektriny – júl 2014 15,00 €
230/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny – júl 2014 34,51 €
229/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny – júl 2014 152,59 €
228/2014 ZSE Energia,a.s. záloha na dodávku elektriny – júl 2014 764,50 €
227/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. záloha na dodávku plynu – júl 2014 975,00 €
226/2014 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre ŠJ 42,21 €
225/2014 Ing. Marek Both – Rimax materiál – Obecný úrad 624,20 €
224/2014 SECURITY – OSH, s.r.o. napojenie na PCO jún 2014 64,80 €
223/2014 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre ŠJ 90,77 €
222/2014 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telefón 0,00 €
221/2014 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 60,70 €
220/2014 Orange Slovensko, a.s. faktúra za internet 7,99 €
219/2014 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telefón 11,99 €
218/2014 Nakladatelství FORUM aktualizácia príručky 76,62 €
217/2014 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre Šj 96,04 €
216/2014 Slovak Telekom, a.s. faktúra za služby mobilnej siete 24,19 €
215/2014 ŠEVT, a.s. tlačivá pre MŠ 0,00 €
214/2014 Mesto Galanta náklady na Spoločnú úradovňu 3. Q 2014 242,10 €
213/2014 ZsVS, a.s. vodné a stočné ZŠ a MŠ 0,00 €
212/2014 Slovak Telekom, a.s. vytýčenie sietí 102,00 €
211/2014 Ing. Marek Both – Rimax materiál – Obecný úrad 48,50 €
210/2014 OPEN DOOR, s.r.o. vypracovanie žiadosti – Environmentálny fond 588,00 €
209/2014 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu 1086,30 €
208/2014 RAABE Slovensko, s.r.o. aktualizácia príručky pre MŠ 38,64 €
207/2014 INPROST, s.r.o. predplatné Obecných novín 15,60 €
206/2014 COOP Jednota Galanta, s. d. potraviny pre ŠJ 78,95 €
205/2014 ŠEVT, a.s. tlačivá pre MŠ 4,70 €
204/2014 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 6/2014 20,06 €
203/2014 FVCC – RS, Rimavská Sobota poštové poukazy 38,00 €
202/2014 Slovak Telekom, a. s. telefón – Obecný úrad 36,01 €
201/2014 Slovak Telekom, a.s. telefón ZŠ a MŠ 20,39 €
200/2014 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu 174,46 €
199/2014 Centrum polygrafických služieb matričné tlačivá 10,39 €
198/2014 Ing. Zsolt Marczibál – CONNECT zverejnenie výberového konania 90,00 €
197/2014 Róbert Kleč – Oprava záhradkárskych mechanizmov oprava kosačky 209,60 €
196/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny jún 15,00 €
195/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny jún 34,51 €
194/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny jún 152,59 €
193/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na dodávku elektriny jún 764,50 €
192/2014 Bohuš Šesták s.r.o. potraviny pre Školskú jedáleň 50,40 €
191/2014 Peter Moťovský – Mäso MO-PO potraviny pre Školskú jedáleň 37,83 €
190/2014 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre Školskú jedáleň 99,51 €
189/2014 RWE Gas Slovensko,s.r.o. záloha na plyn za jún 2014 981,00 €
188/2014 Dezider Kálozi potraviny pre ŠJ 27,00 €
187/2014 Ing. Ľuboš Babarík WELL centrálne verejné obstarávanie zemného plynu 192,00 €
186/2014 SECURITY – OSH, s.r.o. napojenie na PCO máj 64,80 €
185/2014 Orange Slovensko, a.s. faktúra za internet 7,99 €
184/2014 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telefón 11,92 €
183/2014 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 0,00 €
182/2014 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 52,52 €
181/2014 COOP Jednota, s.d. potraviny pre ŠJ 96,76 €
180/2014 Slovak Telekom, a.s. služby mobilnej siete 24,07 €
179/2014 VEGA – TAKÁČ, s.r.o., Šaľa oprava kopírovacieho zariadenia 492,00 €
178/2014 FLYNET, s.r.o., Nitra ročná aktualizácia programu 144,00 €
177/2014 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre ŠJ 65,79 €
176/2014 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre ŠJ 40,70 €
175/2014 Deák, spol. s r. o. potraviny pre ŠJ 69,26
174/2014 GOLEM TECH, s.r.o. zriadenie internetového pripojenia 132,60 €
173/2014 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu apríl 2014 1092,05 €
172/2014 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 5/2014 20,06 €
171/2014 Dezider Kálozi potraviny pre ŠJ 69,67 €
170/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. vyúčtovanie faktúry za stravné lístky 0,00 €
169/2014 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre ŠJ 109,21 €
168/2014 Bohuš Šesták s.r.o. potraviny pre ŠJ 46,44 €
167/2014 Technické služby mesta Galanta odvoz triedeného odpadu apríl 2014 176,69 €
166/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. záloha na plyn máj 2014 998,00 €
165/2014 Slovak Telekom, a.s. telefón ZŠ a MŠ 20,39 €
164/2014 Slovak Telekom, a.s. telefón Obecný úrad 33,83 €
163/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu máj 2014 15,00 €
162/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu máj 2014 34,51 €
161/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu máj 2014 152,59 €
160/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu máj 2014 764,50 €
159/2014 Ľubomír Čierny, Trnava informačná tabuľa na cintorín 530,00 €
158/2014 Orange Slovensko, a.s. dobropis k faktúre 5248018735 -20,00 €
157/2014 COOP Jednota Galanta, s. d. potraviny pre ŠJ 55,65 €
156/2014 SECURITY – OSH, s.r.o. napojenie na PCO apríl 2014 64,80 €
155/2014 Rudolf Lancz – LAVA informačná tabuľa na propagáciu projektu 71,52 €
154/2014 Robert Vincze – Robi elektro oprava miestneho rozhlasu 133,98 €
153/2014 Peter Jurík – LISA upgrade obecnej stránky, foto a videodokumentácia obce 350,00 €
152/2014 Orange Slovensko, a. s. faktúra za mobilný telefón 68,43 €
152/2014 Orange Slovensko, a. s. faktúra za mobilný telefón 68,43 €
151/2014 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 0,00 €
150/2014 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 11,99 €
149/2014 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 19,01 €
148/2014 Slovak Telekom, a.s. faktúra za služby mobilnej siete 25,40 €
147/2014 KEO s.r.o. aktualizácia KEO 2014/05 13,50 €
146/2014 Deák, spol. s r. o. potraviny pre ŠJ 91,99 €
145/2014 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre ŠJ 88,10 €
144/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. zálohová faktúra za stravné lístky 1326,79 €
143/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. faktúra za odber vody 0,00 €
142/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. faktúra za vodné a stočné 40,75 €
141/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. faktúra za odber vody 33,01 €
140/2014 Zoltán Berner plastové nádoby 405,60 €
139/2014 SLOVGRAM Bratislava faktúra za verejný prenos na rok 2014 33,50 €
138/2014 PD Hrušov ovocie a ovocné šťavy – MŠ 6,80 €
137/2014 PD Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre ZŠ 5,60 €
136/2014 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 4/2014 20,06 €
135/2014 Slovak Telekom, a.s. telefón – ZŠ a MŠ 20,39 €
134/2014 Slovak Telekom, a.s. telefón – Obecný úrad 40,98 €
133/2014 Miloš Mičáni, Sereď odborné práce technika 1. Q 2014 165,00 €
132/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu apríl 764,50 €
131/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu apríl 34,51 €
130/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu apríl 152,59 €
129/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu apríl 15,00 €
128/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné 1-3/2014 45,28 €
127/2014 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu za marec 2014 996,70 €
126/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. záloha na dodávku plynu apríl 1134,00 €
125/2014 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre ŠJ 108,41 €
124/2014 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre ŠJ 62,07 €
123/2014 SECURITY – OSH, s.r.o. napojenie na PCO – 3/2014 64,80 €
122/2014 RAABE Slovensko, s.r.o. aktualizácia príručky pre MŠ 38,64 €
121/2014 Dezider Kálozi potraviny pre ŠJ 67,22 €
120/2014 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu – marec 174,46 €
119/2014 TOPSET Solutions s.r.o. Aktualizácia programov na rok 2014 528,00 €
118/2014 COOP Jednota Galanta, s.d. potraviny pre ŠJ 88,46 €
117/2014 Slovenský červený kríž Galanta kurz prvej pomoci 40,00 €
116/2014 Mesto Galanta Stavebný úrad 2.Q 2014 242,10 €
115/2014 Cígler Software, a.s. AVG antivírus 0,00 €
114/2014 Bohuš Šesták s.r.o. potraviny pre ŠJ 58,64 €
113/2014 KEO, s. r. o. aktualizácia programu KEO 2014/4 13,50 €
112/2014 Orange Slovensko, a.s. faktúra za internet 7,55 €
111/2014 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 12,04 €
110/2014 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 10,99 €
109/2014 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 40,80 €
108/2014 TOPSET Solutions s.r.o. vzdialený prístup 12,00 €
107/2014 TOPSET Solutions s.r.o. licenčná zmluva – zverejňovanie cintorínov 19,19 €
106/2014 Nakladatelství FORUM s.r.o., Bratislava aktualizácia príručky: Evidencia a hlásenia v odpadovom hospodárstve 76,62 €
105/2014 Vydavateľstvo Helena – Mgr. Alena Jaššová, Šaľa predplatné GA-ŠA Žurnálu 52,28 €
104/2014 ZsVS, a. s. faktúra za vodné a stočné 56,60 €
103/2014 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre Školskú jedáleň 60,63 €
102/2014 Slovak Telekom, a.s. faktúra za telefón 24,53 €
101/2014 Cígler Software, a. s. licencia AVG 38,46 €
100/2014 PD Hrušov ovocie a ovcné šťavy pre ZŠ 5,60 €
99/2014 PD Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre MŠ 6,80 €
98/2014 ZsVS, a.s. faktúra za vodu 0,00 €
97/2014 ZsVS, a.s. faktúra za vodu 0,00 €
96/2014 ZsVS, a.s. faktúra za vodu 55,87 €
95/2014 COOP Jednota Galanta, s. d. potraviny pre Školskú jedáleň 82,20 €
94/2014 DEÁK, spol. s r. o. potraviny pre Školskú jedáleň 42,77 €
93/2014 WOODTOP Topoľnica materiál a práce – Obecný úrad 110,00 €
92/2014 Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. prenájom pozemku 168,36 €
91/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. vyúčtovanie faktúry za stravné lístky 0,00 €
90/2014 Slovanet, a. s. pripojenie na internet marec 2014 20,06 €
89/2014 Technické služby mesta Galanta triedený odpad február 2014 178,92 €
88/2014 Slovak Telekom, a.s. faktúra telefón OcÚ február 2014 38,39 €
87/2014 Slovak Telekom, a.s. telefón – ZŠ/MŠ február 2014 20,39 €
86/2014 ZSE Energia, a. s. vyúčtovacia faktúra -15,40 €
85/2014 RWE Gas Slovensko, a.s. záloha na dodávku plynu 03/2014 1391,00 €
84/2014 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu 02/2014 999,30 €
83/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu marec 2014 15,00 €
82/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu marec 2014 34,51 €
81/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu marec 2014 152,59 €
80/2014 ZSE Energia, a.s. záloha na elektrinu marec 2014 764,50 €
79/2014 Združenie obcí – RVC samosprávy Nitra návod na zostavenie poznámok 9,00 €
78/2014 Dezider Kálozi potraviny pre ŠJ 52,69 €
77/2014 Security – OSH, s. r. o. napojenie na PCO február 2014 64,80 €
76/2014 COOP Jednota Galanta, s. d. potraviny pre ŠJ 10,26 €
75/2014 COOP Jednota Galanta, s. d. potraviny pre ŠJ 52,41 €
74/2014 Bohuš Šesták s.r.o. potraviny pre ŠJ 82,80 €
73/2014 COOP Jednota Galanta, s. d. potraviny pre ŠJ 26,04 €
72/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný internet 7,55 €
71/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 12,00 €
70/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 11,17 €
69/2014 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón 41,87 €
68/2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 1205,35 €
67/2014 Mesto Galanta doplatok za činnosť Spoločnej úradovne za rok 2013 935,07 €
66/2014 Slovak Telekom, a. s. faktúra za telefón 25,01 €
65/2014 Ferenc KLEČ – KF-ZTECH materiál – kosačka 41,90 €
64/2014 SOZA Bratislava licencia na verejné použitie hudobných diel 14,28 €
63/2014 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre Školskú jedáleň 41,12 €
62/2014 Združenie obcí – RVC samosprávy, Nitra príručka Účtovné súvzťažnosti 46,00 €
61/2014 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. EPI Zbierka zákonov – ročné predplatné 0,00 €
60/2014 KEO, s.r.o. aktualizácia KEO 2014/03 13,50 €
59/2014 Bohuš Šesták s. r. o. potraviny pre Školskú jedáleň 60,20 €
58/2014 COOP Jednota Galanta, s. d. potraviny pre Školskú jedáleň 51,39 €
57/2014 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu 01/2014 1035,46 €
56/2014 Slovanet, a. s. pripojenie na internet 02/2014 20,06 €
55/2014 Ing. Ferencz Jakóczy, Jakes vyhotovenie projektovej dokumentácie 120,00 €
54/2014 RAABE Slovensko, s.r.o. príručka pre Materskú školu 40,24 €
53/2014 Slovak Telekom, a. s. faktúra za telefón – január 2014 – školstvo 20,39 €
52/2014 Slovak Telekom, a. s. faktúra za telefón – január 2014 – OcÚ 43,76 €
51/2014 RWE Gas Slovensko, s. r. o. záloha na dodávku plynu február 2014 1462,00 €
50/2014 Technické služby mesta Galanta faktúra za zber triedeného odpadu 192,31 €
49/2014 ZSE Energia, a. s. záloha na dodávku elektriny 2/2014 47,72 €
48/2014 ZSE Energia, a. s. záloha na dodávku elektriny 2/2014 34,51 €
47/2014 ZSE Energia, a. s. záloha na dodávku elektriny 2/2014 152,59 €
46/2014 ZSE Energia, a. s. záloha na dodávku elektriny 2/2014 764,50 €
45/2014 Dezider Kálozi potraviny pre Školskú jedáleň 40,21 €
44/2014 Security – OSH, s.r.o. napojenie na PCO 01/2014 104,40 €
43/2014 KEO, s. r. o. aktualizácia programu KEO 2014/02 13,50 €
42/2014 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre Školskú jedáleň 36,44 €
41/2014 Deák, spol. s r. o. potraviny pre Školskú jedáleň 81,41 €
40/2014 COOP Jednota Galanta, s. d. potraviny pre Školskú jedáleň 35,95 €
39/2014 COOP Jednota Galanta, s. d. potraviny pre Školskú jedáleň 83,57 €
38/2014 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Ročný prístup EPI Zbierka zákonov 245,45 €
37/2014 Orange Slovensko, a. s. faktúra za telefón 10,99 €
36/2014 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telefón 41,56 €
35/2014 Orange Slovensko, a. s. faktúra za telefón 11,98 €
34/2014 Orange Slovensko, a. s. faktúra za internet 7,55 €
33/2014 ŠEVT a.s. faktúra eTlačivá 0,00 €
32/2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. vyúčtovanie odberu plynu za rok 2013 -1104,94 €
31/2014 Zoltán Tóth – BOROVI materiál – Obecný úrad 573,84 €
30/2014 Slovak Telekom, a. s. služby mobilnej siete 30,47 €
29/2014 ŠEVT, a. s. záloha na licenciu eTlačivá 77,00 €
28/2014 ZsVS, a. s. vodné a stočné 4. Q 2013 0,00 €
27/2014 ZsVS, a. s. vodné a stočné za 4. Q 2013 88,31 €
26/2014 ZsVS, a. s. vodné a stočné 4.Q 2013 0,00 €
25/2014 ZsVS, a.s. odber vody 4. Q 2013 0,00 €
24/2014 ZsVS, a. s. odber vody za 4.Q 2013 107,93 €
23/2014 ZsVS, a. s. odber vody 4.Q. 2013 45,28 €
22/2014 ZSE Energia, a. s. záloha na dodávku elektriny 1/2014 47,72 €
21/2014 ZSE Energia, a. s. záloha na dodávku elektriny 1/2014 34,51 €
20/2014 ZSE Energia, a. s. záloha na dodávku elektriny 1/2014 152,59 €
19/2014 ZSE Energia, a. s. záloha na dodávku elektriny 1/2014 764,50 €
18/2014 COOP Jednota Galanta, s. d. stredisko Topoľnica potraviny pre ŠJ 49,14 €
17/2014 Deák, spol. s r. o. potraviny pre ŠJ 28,22 €
16/2014 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre ŠJ 40,09 €
15/2014 Bohuš Šesták s.r.o. potraviny pre Školskú jedáleň 140,62 €
14/2014 PD Hrušov ovocie a šťavy pre MŠ 3,40 €
13/2014 PD Hrušov ovocie a ovocné šťavy pre ZŠ 2,80 €
12/2014 Prima banka Slovensko, a. s. vedenie účtu majiteľa CP 39,96 €
11/2014 KEO, s.r.o., Záhorce aktualizácia programu KEO 1/2014 13,50 €
10/2014 Miloš Mičáni, Sereď odborné práce bezpečnostného technika – 4.Q 2013 135,00 €
9/2014 TOPSET Solutions s.r.o. aktualizácia programu WinCITY Dane a odpady 16,80 €
8/2014 Dezider Kálozi, Galanta potraviny pre ŠJ 32,51 €
7/2014 Slovanet, a. s. pripojenie na internet 1/2014 20,06 €
6/2014 Robert Vincze – Robi elektro oprava verejného osvetlenia 147,66 €
5/2014 Slovak Telekom, a.s. faktúra za telefón 20,39 €
4/2014 Slovak Telkom, a. s. faktúra za telefón 34,33 €
3/2014 FriTom International spol. s r. o. predplatné Terra Hírújság na rok 2014 60,00 €
2/2014 ALCAM Slovakia, spol. s r. o. servisné práce na zabezpečovacom systéme v ZŠ 31,92 €
1/2014 SAMNET – informačný systém samosprávy, Zlaté Moravce zasielanie informácií na rok 2014 32,86 €