Faktúry 2013 - Topoľnica

Faktúry 2013

270/2013 ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie odberu elektriny za rok 2013 480,79 €
269/2013 ZSE Energia, a. s. vyúčtovanie odberu elektriny za rok 2013 -39,13 €
268/2013 ZSE Energia, a. s. vyúčtovanie odberu elektriny za rok 2013 19,58 €
267/2013 ZSE Energia, a. s. vyúčtovanie odberu elektriny za rok 2013 -300,04 €
266/2013 Security – OSH, s.r.o. napojenie na PCO december 2013 64,80 €
265/2013 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 13,45 €
264/2013 Orange Slovensko, a.s. faktúra za mobilný telefón 41,71 €
263/2013 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telefón 11,93 €
262/2013 Orange Slovensko, a.s. poplatok za internet 7,55 €
261/2013 COOP Jednota, s. d. potraviny pre ŠJ 55,96 €
260/2013 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu 12/2013 972,58 €
259/2013 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu 12/2013 246,10 €
258/2013 Technické služby mesta Galanta práce na skládke Tárnok 44,32 €
257/2013 Slovak Telekom, a.s. faktúra za telefón 28,33 €
256/2013 Geodetický a kartografický ústav Bratislava poskytnutie údajov z KN 9,00 €
255/2013 Obec Topoľnica faktúra za vodu 97,77 €
254/2013 Obec Topoľnica odvoz odpadu za rok 2013 134,40 €
253/2013 NOMIland, s.r.o. materiál pre MŠ 488,10 €
252/2013 FVCC Rimavská Sobota poštové poukazy pre ŠJ 74,00 €
251/2013 Slovenská pošta, a.s. vyúčtovacia faktúra za predplatné 0,00 €
250/2013 Nakladatelství FORUM s.r.o. aktualizácia príručky 76,62 €
249/2013 Zoltán Matejka maliarske práce 570,00 €
248/2013 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu 11/2013 234,94 €
247/2013 COOP Jednota, s.d. potraviny pre ŠJ 103,68 €
246/2013 COOP Jednota, s.d. potraviny pre ŠJ 5,24 €
245/2013 COOP Jednota, a. s. potraviny pre ŠJ 70,43 €
244/2013 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre ŠJ 38,30 €
243/2013 PD Hrušov dodávka ovocia a štiav – ZŠ 5,60 €
242/2013 PD Hrušov dodávka ovocia a štiav – MŠ 6,80 €
241/2013 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu 11/2013 1027,06 €
240/2013 KOMENSKY, s.r.o. predplatné Virtuálna knižnica pre ZŠ 0,00 €
239/2013 M-SILNICE SK s. r. o. zemné práce 840,00 €
238/2013 Slovanet, a. s. pripojenie na internet 12/2013 20,06 €
237/2013 Slovak Telekom, a.s. telefón – OcÚ 36,68 €
236/2013 Slovak Telekom, a.s. telefón – ZŠ/MŠ 20,39 €
235/2013 Mesto Galanta náklady na SÚ 1. Q 2014 242,10 €
234/2013 Mesto Galanta náklady na činnosť SÚ 4.Q 2013 242,10 €
233/2013 Slovenská pošta, a. s. predplatné pre ZŠ 15,00 €
232/2013 METa – GAS spol. s r. o. materiál Obecný úrad 274,10 €
231/2013 RWE Gas Slovensko, s. r. o. záloha na dodávku plynu 12/2013 1187,00 €
230/2013 INPROST s.r.o. predplatné Obecné noviny na rok 2014 52,00 €
229/2013 Dezider Kálozi potraviny pre ŠJ 58,62 €
228/2013 Security-OSH, s. r. o. napojenie na PCO 11/2013 104,40 €
227/2013 COOP Jednota, s. d. potraviny pre ŠJ 128,42
226/2013 Deák, spol. s r. o. potraviny pre ŠJ 39,76 €
225/2013 Orange Slovensko, a. s. faktúra za internet 7,55 €
224/2013 Orange Slovensko, a. s. faktúra za telefón 11,81 €
223/2013 Orange Slovensko, a. s. faktúra za telefón 17,90 €
222/2013 Orange Slovensko, a. s. poplatok za telefón 45,70 €
221/2013 PD Hrušov ovocie a ovocná šťava pre ZŠ 10,37 €
220/2013 PD Hrušov ovocie a ovocná šťava pre MŠ 8,54 €
219/2013 Slovak Telekom, a.s. poplatok za telefón 25,13 €
218/2013 Bohuš Šesták – veľkosklad, Galanta potraviny pre ŠJ 58,56 €
217/2013 KOMENSKY, s.r.o. Virtuálna knižnica pre ZŠ 39,89 €
216/2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. faktúra za stravné lístky 0,00 €
215/2013 RAABE Slovensko, s.r.o. aktualizácia príručky pre MŠ 38,96 €
214/2013 KEO, s.r.o., Záhorce licencia na rok 2014 193,63 €
213/2013 COOP Jednota, s. d. potraviny pre ŠJ 91,65 €
212/2013 COOP Jednota, s. d. potraviny pre ŠJ 84,54 €
211/2013 Ferenc KLEČ – KF-ZTECH materiál a oprava kosačky 82,30 €
210/2013 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 11/2013 20,06 €
209/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. zálohová faktúra na stravné lístky 780,31 €
208/2013 TSMG Galanta vývoz domového odpadu za 10/2013 1689,95 €
207/2013 TSMG Galanta zber triedeného odpadu 249,44 €
206/2013 TSMG Galanta vývoz kontajneru 277,47 €
205/2013 Slovak Telekom,a.s. faktúra za telefón 40,63 €
204/2013 Slovak Telekom, a.s. faktúra za telefón 21,20 €
203/2013 ZSE Energia, a. s. záloha na dodávku elektriny 11/2013 3,97 €
202/2013 ZSE Energia, a. s. záloha na dodávku elektriny 11/2013 38,03 €
201/2013 ZSE Energia, a. s. záloha na dodávku elektriny 11/2013 148,69 €
200/2013 ZSE Energia, a. s. záloha na dodávku elektriny november 2013 799,39 €
199/2013 RWE Gas Slovensko, s. r. o. záloha na dodávku plynu november 2013 1079,00 €
198/2013 Janette Marczibal – CONNECT uverejnenie inzerátu 108,00 €
197/2013 PD Hrušov hrušky a jablková šťava pre ZŠ 3,57 €
196/2013 PD Hrušov hrušky a jablková šťava pre MŠ 2,94 €
195/2013 Dezider Kálozi potraviny pre ŠJ 18,78 €
194/2013 Security – OSH, s. r. o. napojenie na PCO a výjazd 10/2013 144,00 €
193/2013 Peter Moťovský MO-PO potraviny pre ŠJ 51,83 €
192/2013 Deák, spol. s r. o. potraviny pre ŠJ 86,92 €
191/2013 Dezider Horváth, Galanta hudobná produkcia na Deň dôchodcov 160,00 €
190/2013 Orange Slovensko, a. s. faktúra za mobilný internet 7,55 €
189/2013 Orange Slovensko, a. s. faktúra za mobilný telefón 11,95 €
188/2013 Orange Slovensko, a. s. faktúra za mobilný telefón 14,11 €
187/2013 Orange Slovensko, a. s. faktúra za mobilný telefón 41,26 €
186/2013 Bohuš Šesták – veľkosklad potraviny na Deň dôchodcov 74,23 €
185/2013 Slovak Telkom, a. s. faktúra za telefón 23,33 €
184/2013 COOP Jednota Galanta, s. d. potraviny pre Školskú jedáleň 58,70 €
183/2013 Anton Čukan Art and Music Agency MARIKA hudobno – zábavný program 320,00 €
182/2013 Bohuš Šesták – Veľkosklad potraviny pre ŠJ 67,60 €
181/2013 COOP Jednota Galanta, s. d. potraviny pre ŠJ 90,33 €
180/2013 Ing. Marek Both – Rimax HP Officejet 6700, tonery, servis, doprava 251,70 €
179/2013 ZsVS, a. s. vodné 3. Q. 2013 0,00 €
178/2013 ZsVS, a. s. vodné, stočné 3. Q. 2013 0,00 €
177/2013 ZsVS, a. s. vodné 3. Q. 2013 0,00 €
176/2013 ZsVS, a. s. vodné, stočné 3. Q. 2013 58,86 €
175/2013 ZsVS, a. s. vodné, stočné 3.Q. 2013 33,96 €
174/2013 ZsVS, a.s. vodné 3. Q. 2013 180,30 €
173/2013 Robert Vincze – Robi elektro oprava verejného osvetlenia 250,16 €
172/2013 Dezider Kálozi potraviny pre Školskú jedáleň 75,25 €
171/2013 Slovak Telekom, a. s. faktúra za telefón 32,58 €
170/2013 Slovak Telekom, a. s. faktúra za telefón 21,34 €
169/2013 Nakladatelství FORUM aktualizácia príručky 76,62 €
168/2013 Ing. Miloš Mičáni odborné práce BOZP a PO 3.Q 2013 135,00 €
167/2013 Slovanet, a. s. pripojenie na internet 20,06 €
166/2013 Západoslovenská energetika, a. s. záloha na elektrinu 10/2013 799,39 €
165/2013 Západoslovenská energetika, a. s. záloha na elektrinu 10/2013 3,97 €
164/2013 Západoslovenská energetika, a. s. záloha na elektrinu 10/2013 38,03 €
163/2013 Západoslovenská energetika, a. s. záloha na elektrinu 10/2013 148,69 €
162/2013 Technické služby mesta Galanta zber triedeného odpadu – september 2013 247,21 €
161/2013 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu – september 2013 1088,36 €
160/2013 KEO, s. r. o. Záhorce aktualizácia KEO 2013/10 13,50 €
159/2013 RVC Prešov príručka pre kronikárov 11,55 €
158/2013 RWE Gas Slovensko, a. s. záloha na dodávku plynu 10/2013 889,00 €
157/2013 Peter Jurík – LISA registrácia a aktualizácia domény, prenájom servera 169,17 €
156/2013 Security – OSH, s. r. o. napojenie na PCO 9/2013 64,80 €
155/2013 COOP Jednota, s. d. potraviny pre ŠJ 64,30 €
154/2013 DEÁK spol. s r. o. potraviny pre ŠJ 36,05 €
153/2013 META-GAS spol. s r. o. kachle BETA 2 234,00 €
152/2013 ŠEVT, a. s. vyúčtovanie preddavkovej faktúry za tlačivá 0,00 €
151/2013 EKOM PLUS s. r. o. oprava výtlkov 3168,00 €
150/2013 Orange Slovensko, a. s. faktúry za telefóny a internet 76,26 €
149/2013 Slovak Telekom, a.s. faktúra za telefón 24,06 €
148/2013 Bohuš Šesták – veľkosklad potraviny pre ŠJ 86,36 €
147/2013 COOP Jednota, s. d. potraviny pre ŠJ 90,37 €
146/2013 Peter Moťovský MO-PO potraviny pre ŠJ 84,37 €
145/2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. vyúčtovacia faktúra za stravné lístky 0,00 €
144/2013 M – SILNICE SK s.r.o. zemné práce 840,00 €
143/2013 ŠEVT, a. s. tlačivá pre ŠKD 8,54 €
142/2013 Róbert Borovič – ABRIS dofakturácia autobusovej zastávky 1062,00 €
141/2013 Slovenská pošta, a. s. Bratislava vyúčtovanie predplatného pre MŠ 0,00 €
140/2013 Rudolf Lancz – LAVA propagačná tabuľa 71,52 €
139/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky 897,70 €
138/2013 COOP Jednota Galanta, s. d. potraviny pre Školskú jedáleň 122,15 €
137/2013 ŠEVT, a. s. vyúčtovacia faktúra na tlačivá pre ZŠ 0,00 €
136/2013 CAMEA Computer Systems, a. s. toner pre Materskú školu 28,00 €
135/2013 Slovanet, a. s. pripojenie na internet 09/2013 20,06 €
134/2013 TSMG Galanta vývoz domového odpadu – august 2013 1136,06 €
133/2013 TSMG Galanta odvoz triedeného odpadu – august 2013 279,58 €
132/2013 Slovak Telekom, a. s. faktúra za telefón – august 2013 37,06 €
131/2013 Slovak Telekom, a. s. faktúra za telefón – august 2013 20,39 €
130/2013 AQUAMONT spol. s r. o. dodávka betónu 322,07 €
129/2013 Slovenská pošta, a. s. Bratislava zálohová faktúra na predplatné časopisu BOBÍK pre Materskú školu 10,00 €
128/2013 Západoslovenská energetika, a. s. Bratislava zálohové faktúry na dodávku elektriny – september 2013 990,08 €
127/2013 Bohuš Šesták – Veľkosklad, Galanta potraviny pre Školskú jedáleň 211,79 €
126/2013 Peter Moťovský Mäso MO-PO potraviny pre Školskú jedáleň 42,61 €
125/2013 DEÁK, spol. s r. o. potraviny pre Školskú jedáleň 82,28 €
124/2013 ARES spol. s r. o. predplatné:Predškolská výchova 10,80 €
123/2013 RWE Gas Slovensko, a. s. záloha na plyn september 2013 806,00 €
122/2013 Dezider Kálozi potraviny pre ŠJ 58,56 €
121/2013 DEKaDAR, spol. s r. o. výmena strešnej krytiny na budove ZŠ 10830,65 €
120/2013 Security-OSH, s. r. o. napojenie na PCO – august 2013 64,80 €
119/2013 M-SILNICE, a. s. Pardubice rekonštrukcia časti miestnej komunikácie Topoľnica 56541,91
118/2013 ŠEVT, a. s. tlačivá pre ZŠ 27,59 €
117/2013 Obchod – SVK, s.r.o. vlajka pre ZŠ 37,50 €
116/2013 Orange Slovensko, a. s. faktúra za telefón a mobilný internet 77,65 €
115/2013 Ferenc Kleč – KF – ZTECH oprava kosačky 110,50 €
114/2013 RAABE Slovensko príručka pre MŠ 38,64 €
113/2013 Slovak Telekom, a. s. faktúra za telefón 22,14 €
112/2013 Technické služby mesta Galanta odvoz odpadu za júl 2013 1319,11 €
111/2013 KEO, s.r.o. Register obyvateľov programu KEO WIN 54,90 €
110/2013 Slovanet, a. s. pripojenie na internet 08/2013 20,06 €
109/2013 Slovak Telekom, a.s. poplatky za telefón 50,65 €
108/2013 v prílohe v prílohe 1823,40 €
107/2013 KEO, s. r. o. program KEO REGOB WIN 54,90 €
106/2013 Security-OSH, s. r. o. napojenie na PCO júl 2013 64,80 €
105/2013 v prílohe v prílohe 2577,18 €
104/2013 Robert Vincze – Robi elektro oprava verejného osvetlenia 171,36 €
103/2013 Slovak Telekom, a.s. faktúra za telefón 21,88 €
102/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky 0,00 €
101/2013 v prílohe v prílohe 1156,15 €
100/2013 v prílohe v prílohe 699,72 €
99/2013 KEO, s.r.o. Záhorce aktualizácia programu KEO 2013/08 13,50 €
98/2013 v prílohe v prílohe 3787,56 €
97/2013 Miloš Mičáni BOZP 2. Q 2013 135,00 €
95/2013 v prílohe v prílohe 195,00 €
96/2013 Slovanet, a.s. pripojenie na internet júl 20,06 €
94/2013 v prílohe v prílohe 1.101,62 €
93/2013 Nakladatelství FORUM, s.r.o. príručka Evidencia a hlásenia v odpadovom hospodárstve 152,22 €
92/2013 COOP Jednota, s.d. potraviny pre ŠJ 114,93 €
91/2013 v prílohe v prílohe 891,00 €
90/2013 Security OSH, s. r. o. napojenie na PCO – jún 2013 64,80 €
89/2013 Peter Moťovský – Mäso MO-PO potraviny pre Školskú jedáleň 31,12 €
88/2013 v prílohe v prílohe 340,18 €
87/2013 Technické služby mesta Galanta odvoz triedeného odpadu 174,74 €
86/2013 v prílohe v prílohe 134,75 €
85/2013 Ing. Marek Both – Rimax, Galanta v prílohe 195,13 €
84/2013 v prílohe v prílohe 110,95 €
83/2013 COOP Jednota, s. d. potraviny pre ŠJ 100,86 €
82/2013 Cígler Software,a.s. licencia AVG Internet Security 2013 69,95 €
81/2013 v prílohe v prílohe 1.777,35 €
80/2013 v prílohe v prílohe 197,06 €
79/2013 v prílohe v prílohe 990,08 €
78/2013 RWE Gas Slovensko, a. s. zálohová faktúra na plyn jún 2013 799,00 €
77/2013 v prílohe v prílohe 363,26 €
76/2013 FALCONARII, s.r.o. sokoliarske vystúpenie 200,00 €
75/2013 SLOVGRAM Bratislava poplatok za verejný prenos prostredníctvom MR 33,50 €
74/2013 Technické služby mesta Galanta odvoz triedeného odpadu 211,39 €
73/2013 v prílohe v prílohe 215,09 €
72/2013 RAABE Slovensko, s. r. o. príručka pre MŠ 37,35 €
71/2013 v prílohe v prílohe 32,91 €
70/2013 v prílohe potraviny pre ŠJ 135,97 €
69/2013 FVCC Rimavská Sobota poštové poukazy 50,00 €
68/2013 v prílohe v prílohe 243,93 €
67/2013 SEGA Audio, s. r. o. oprava alarmu 69,06 €
66/2013 TOPSET Solutions s.r.o. aktualizácia programov za rok 2013 434,40 €
65/2013 v prílohe v prílohe 2072,25 €
64/2013 v prílohe v prílohe 407,29 €
63/2013 Dezider Kálozi, Galanta potraviny pre ŠJ 62,98 €
62/2013 RWE Gas Slovensko, a. s. dodávka plynu – máj 2013 811,00 €
61/2013 v prílohe v prílohe 163,46 €
60/2013 Security OSH, spol. s r. o. napojenie na PCO – apríl 2013 64,80 €
59/2013 Ferenc Kleč – KF-ZTECH materiál do kosačky 89,70 €
58/2013 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón a internet 72,16 €
57/2013 v prílohe v prílohe 487,86 €
56/2013 Združenie miest a obcí GA-SA regiónu vložné na XXIV. snem ZMOS 100,00 €
55/2013 v prílohe v prílohe 142,35 €
54/2013 Mesto Galanta vyúčtovanie nákladov spoločnej úradovne za rok 2012 -274,58 €
53/2013 TOPSET Solutions s.r.o. licencia na zverejňovanie cintorínov 9,60 €
52/2013 v prílohe v prílohe 281,56 €
51/2013 v prílohe v prílohe 1.244,81 €
50/2013 v prílohe v prílohe 155,06 €
49/2013 v prílohe v prílohe 312,03 €
48/2013 v prílohe v prílohe 2177,80 €
47/2013 RWE Gas Slovensko s.r.o zálohová faktúra za plyn apríl 906,00 €
46/2013 SECURITY – OSH, s.r.o. napojenie na PCO marec 2013 64,80 €
45/2013 Orange Slovensko, a.s. poplatok za mobilné telefóny a internet 72,11 €
44/2013 RAABE s.r.o. príručka pre MŠ 38,00 €
43/2013 v prílohe v prílohe 263,47 €
42/2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 0,00 €
41/2013 v prílohe v prílohe 26,98 €
40/2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 1010,50 €
39/2013 KEO, s.r.o. aktualizácia programu KEO 13,50 €
38/2013 FVCC Rimavská Sobota poštové poukazy 76,00 €
37/2013 Dezider Kálozi potraviny pre Školskú jedáleň 44,64 €
36/2013 Slovanet, a.s. pripojenie na internet marec 2013 20,06 €
35/2013 Západoslovenská energetika, a.s. zálohové platby za dodávku elektriny – marec 2013 990,08 €
34/2013 v prílohe v prílohe 2460,83 €
33/2013 Ján Pipíš, Galanta práce na futbalovom ihrisku 590,00 €
32/2013 v prílohe v prílohe 232,14 €
31/2013 KEO, s.r.o. aktualizácia programu 13,50 €
30/2013 v prílohe v prílohe 64,80 €
29/2013 Orange Slovensko, a s. faktúry za telefón a internet 73,86 €
28/2013 v prílohe v prílohe 66,17 €
27/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky – vyúčtovacia faktúra 0,00 €
26/2013 v prílohe v prílohe 424,64 €
25/2013 v prílohe v prílohe 29,49 €
24/2013 DEÁK spol. s r. o. potraviny pre ŠJ 54,70 €
23/2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 1010,50 €
22/2013 Deák, spol. s r. o. potraviny pre ŠJ 5,10 €
21/2013 Slovanet a.s. pripojenie na internet 20,06 €
20/2013 v prílohe v prílohe 1358,53 €
19/2013 v prílohe v prílohe 1039,26 €
18/2013 v prílohe v prílohe 1291,71 €
17/2013 v prílohe v prílohe 723,20 €
16/2013 SECURITY – OSH, s.r.o. napojenie na PCO 64,80 €
15/2013 v prílohe v prílohe -1198,90 €
14/2013 Orange Slovensko, a.s. služby mobilnej siete 71,12 €
13/2013 v prílohe v prílohe 228,09 €
12/2013 COOP Jednota Galanta, s. d. potraviny pre Školskú jedáleň 91,12 €
11/2013 Slovak Telekom, a.s. úhrada za služby 17,72 €
10/2013 ZSE, a.s., Bratislava dodávka elektriny 990,08 €
9/2013 v prílohe v prílohe 718,38 €
8/2013 ZSE, a. s., Bratislava vyúčtovanie dodávky elektriny 786,76 €
7/2013 v prílohe v prílohe 347,21 €
6/2013 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 20,06 €
5/2013 v prílohe v prílohe 97,05 €
4/2013 v prílohe v prílohe 1160,57 €
3/2013 v prílohe v prílohe 68,60 €
2/2013 v prílohe v prílohe 294,10 €
1/2013 Obec Topoľnica vývoz odpadu 72,30 €