Faktúry 2012 - Topoľnica

Faktúry 2012

168 Security – OSH, s.r.o. napojenie na PCO 64,80 €
167 Orange Slovensko, a.s. faktúry za telefón a internet 74,77 €
166 COOP Jednota, s.d. potraviny pre Školskú jedáleň 96,54 €
165 Slovak Telekom, a.s. faktúra za telefón 14,56 €
164 HOBLA H Slovensko s.r.o. materiál pre Materskú školu 331,56 €
163 v prílohe v prílohe 305,66 €
162 v prílohe v prílohe 1529,54 €
162 v prílohe v prílohe 1529,54 €
161 Slovenská pošta, a.s. predplatné pre ZŠ 0,00 €
160 v prílohe v prílohe 73,04 €
159 Slovak Telekom, a.s. hlasové služby 55,41 €
158 v prílohe v prílohe 318,86 €
157 RWE Gas Slovensko dodávka plynu 1324,00 €
156 v prílohe v prílohe 68,62 €
155 ASANÁCIA, s.r.o. odvoz a zneškodenie kadáverov 33,60 €
154 v prílohe v prílohe 202,35 €
153 Orange Slovensko, a.s. služby mobilnej a internetovej siete 73,22 €
152 v prílohe v prílohe 908,40 €
151 v prílohe v prílohe 52,04 €
150 v prílohe v prílohe 89,41 €
149 COOP Jednota, s.d. potraviny pre ŠJ 211,34 €
148 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky 1026,70 €
147 v prílohe v prílohe 595,00 €
146 Bohuš Šesták, Galanta potraviny na Deň dôchodcov 95,50 €
145 v prílohe v prílohe 1888,18 €
144 v prílohe v prílohe 1076,81 €
143 v prílohe v prílohe 1606,66 €
142 v prílohe potraviny pre ŠJ 158,60 €
141 Security – OSH, s.r.o. napojenie na PCO 64,80 €
140 LI-NOX s.r.o. pamätná kniha a obaly 176,50 €
139 AGIL, spol. s r. o. demontáž, dodávka a montáž plastových okien 856,80 €
138 Haskont s.r.o. kontrola, oprava a TS hasiacich prístrojov 387,18 €
137 Dezider Kálozi potraviny pre ŠJ 43,31 €
136 v prílohe v prílohe 282,19 €
135 Slovak Telekom, a. s. služby mobilnej siete 14,69 €
134 Petit Press, a.s. Nitrianske noviny 137,52 €
133 RAABE Slovensko, s.r.o. príručka pre MŠ – vyúčtovanie 0,00 €
132 v prílohe v prílohe 532,80 €
131 v prílohe v prílohe 1386,69 €
130 Slovanet, a. s. pripojenie na internet október 2012 20,06 €
129 Technické služby mesta Galanta fakturácia za triedený odpad 246,10 €
128 v prílohe v prílohe 212,16 €
127 ZsVS, a.s. dodávka vody 246,97 €
126 v prílohe v prílohe 541,65 €
125 v prílohe v prílohe 1611,00 €
124 RWE Gas Slovensko, s.r.o. dodávka plynu 991,00 €
123 v prílohe v prílohe 275,80 €
122 firma MO-PO potraviny pre ŠJ 47,85 €
121 v prílohe v prílohe 1836,40 €
120 v prílohe v prílohe 156,79 €
119 v prílohe v prílohe 264,84 €
118 COOP Jednota, s.d. potraviny pre ŠJ 213,70 €
117 v prílohe v prílohe 64,07 €
116 v prílohe v prílohe 2927,00 €
115 v prílohe v prílohe 84,11 €
114 v prílohe v prílohe 1283,78 €
113 Bohuš Šesták potraviny pre ŠJ 17,98 €
112 Slovak Telekom, a.s. telefón august 2012 29,14 €
111 v prílohe v prílohe 71,15 €
110 v prílohe v prílohe 234,30 €
109 RWE Gas, a.s. dodávka zemného plynu 898,00 €
108 v prílohe v prílohe 1362,45 €
107 Security – OSH, s.r.o. napojenie na PCO august 2012 64,80 €
106 v prílohe potraviny pre ŠJ 84,18 €
105 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón a internet 70,13 €
104 Slovak Telekom, a.s. služby mobilnej siete 12,66 €
103 v prílohe v prílohe 410,80 €
102 Crew, s.r.o. nábytok do MŠ 1690,20 €
101 Ferenc Kleč – KF-ZTECH kosačka, materiál 414,50 €
100 Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu 1050,64 €
99 Slovanet, a.s. pripojenie na internet 20,06 €
98 podľa prílohy podľa prílohy 1011,67 €
97 ŠEVT a.s. tlačivá pre ZŠ 0,00 €
96 RWE Gas s.r.o. dodávka plynu 885,00 €
95 podľa prílohy podľa prílohy 139,32 €
94 Security – OSH, s.r.o. napojenie na PCO 64,80 €
93 Mesto Galanta spoločná úradovňa 3.Q 2012 250,80 €
92 JUDr. Eleonóra Zuzáková Galanta právna pomoc 187,20 €
91 v prílohe v prílohe 100,94 €
90 Ladislav Bús odborná činnosť vo VO 598,00 €
89 Slovak Telekom, a.s. telefón 13,69 €
88 Robert Vincze – Robi elektro oprava verejného osvetlenia 159,54 €
87 Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 0,00 €
86 COOP Jednota,s.d. Galanta potraviny pre ŠJ 36,59 €
85 v prílohe v prílohe 1627,46 €
84 v prílohe v prílohe 288,80 €
83 Slovanet, a. s. pripojenie na internet júl 2012 20,06 €
82 Tlačiareň Ministerstva vnútra SR matričné tlačivá 29,17 €
81 v prílohe v prílohe 2113,71 €
80 v prílohe v prílohe 136,62 €
79 COOP Jednota s.d. Galanta potraviny pre ŠJ 66,13 €
78 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telefón a internet 70,31 €
77 Le Cheque Dejeuner, spol. s r. o. stravné lístky 975,70 €
76 v prílohe potraviny pre ŠJ 251,05 €
75 v prílohe v prílohe 396,36 €
74 v prílohe v prílohe v prílohe
73 v prílohe potraviny pre Školskú jedáleň 96,87 €
72 v prílohe v prílohe 285,56 €
71 Slovanet, a.s. internetové služby 20,06 €
70 v prílohe v prílohe 2393,73 €
69 v prílohe v prílohe 1873,64 €
68 RWE Gas s.r.o dodávka zemného plynu 890,00 €
67 Security – OSH,s.r.o. napojenie na PCO 64,80 €
66 Kleč Róbert materiál a oprava kosačky 102,90 €
65 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón a internet 70,33 €
64 JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. publikácie pre Obecný úrad 55,80 €
63 InLight invest s.r.o. ZoD 01/TOP 3,02 €
62 COOP Jednota s.d. Galanta potraviny pre ŠJ 78,53 €
61 v prílohe v prílohe 170,71 €
60 Národné informačné stredisko SR Bratislava licencia do NIP SR 120,00 €
59 v prílohe v prílohe 40,45 €
58 v prílohe v prílohe 58,69 €
57 v prílohe v prílohe 4351,36 €
56 SECURITY-OSH, s.r.o. napojenie na PCO apríl 2012 64,80 €
55 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky 944,92 €
54 Zoltán Berner Modra smetné nádoby 379,20 €
53 v prílohe potraviny pre Školskú jedáleň 430,67 €
52 Orange Slovensko, a.s. služby mobilného operátora 84,32 €
51 Cígler Software, a.s. licencia AVG anti vírus 37,96 €
50 v prílohe v prílohe 52,50 €
49 RM Gastro – JAZ s.r.o. materiál – ŠJ 64,04
48 KEO s.r.o. TSMG, COOP Jednota s. d. v prílohe 1181,22 €
47 Miloš Mičáni Slovanet v prílohe 155,06 €
46 v prílohe pečiatky telefón 108,26 €
45 ZsVS, a.s. vodné a stočné za 1.Q 2012 226,43 €
44 ZSE Energia, a.s. RWE Gas Slovensko dodávka elektriny a plynu 1968,80 €
43 Dezider Kálozi zelenina pre ŠJ 50,23 €
42 Security – OSH s.r.o. napojenie na PCO 64,80 €
41 v prílohe potraviny pre ŠJ 375,56 €
40 v prílohe v prílohe 331,33 €
39 v prílohe v prílohe 143,05 €
38 Ing. Ján Vlček – TOPSET zmluva na program WinCITY 217,20 €
37 Jozef Šmrhola – OLYMP reprezentačné predmety 205,74 €
36 Dezider Kálozi Galanta zelenina pre ŠJ 29,34 €
35 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava stravné lístky 0,00 €
34 v prílohe v prílohe 1260,74 €
33 v prílohe v prílohe 2338,16 €
32 K & Z Project, s.r.o. Topoľnica projektová dokumentácia 720,00 €
31 SECURITY – OSH, s.r.o. Tešedíkovo napojenie na PCO 64,80 €
30 KEO, s.r.o. Záhorce Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava aktualizácia programu KEO stravné lístky 1014,96 €
29 Združenie obcí – regionálne vzdelávacie centrum samosprávy príručka 21,00 €
28 Orange Slovensko, a.s. Bratislava telekomunikačné služby 60,88 €
27 Slovak Telekom, a.s., Bratislava telekomunikačné služby 16,61 €
26 COOP Jednota Galanta, s.d., ZsVS, a.s. OZ Galanta potraviny pre ŠJ, STM práce 87,87 €
25 v prílohe v prílohe v prílohe
24 v prílohe v prílohe v prílohe
23 v prílohe v prílohe v prílohe
22 v prílohe v prílohe v prílohe
21 v prílohe v prílohe v prílohe
20 v prílohe v prílohe v prílohe
19 v prílohe v prílohe v prílohe
18 v prílohe v prílohe v prílohe
17 v prílohe v prílohe v prílohe
16 v prílohe v prílohe v prílohe
15 v prílohe v prílohe v prílohe
14 v prílohe v prílohe v prílohe
13 v prílohe v prílohe v prílohe
12 v prílohe v prílohe v prílohe
11 v prílohe v prílohe v prílohe
10 Orange Slovensko, a.s., Bratislava v prílohe 61,27
9 v prílohe v prílohe v prílohe
8 v prílohe v prílohe v prílohe
7 v prílohe v prílohe v prílohe
6 v prílohe v prílohe v prílohe
5 v prílohe v prílohe v prílohe
4 v prílohe v prílohe v prílohe
3 v prílohe v prílohe v prílohe
2 v prílohe v prílohe v prílohe
1 v prílohe v prílohe v prílohe
3 YUKO spol. s r. o. Rekonštrukcia Domu smútku 14517,50 €
2 TSMG Vývoz domového odpadu za jún 2011 1438,43 €
1 YUKO spol. s r.o. Rekonštrukcia Domu smútku 20421,32 EUR